မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကြင္းေၾကးတိုးျမႇင့္မႈ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေန၍ ႏွစ္ဆသာ ေကာက္ခံမည္

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ား

 မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ရွိ သစ္ သီးေရာင္းကြင္းမွ ကြင္းေၾကးကို သံုးဆမွ ငါးဆအထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရာမွ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ ေပၚခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ကစ၍ ကြင္းေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့သည္။

၁၀၅ မိုင္တြင္ သစ္သီးအ ေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္ သစ္သီး အေရာင္းကြင္းပိုင္ရွင္ အေရွ႕ ေျမာက္တံခါးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ က ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က စၿပီး သစ္သီးကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြင္းေၾကးမ်ားတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီႏွင့္ သစ္သီးပြဲ႐ံုမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အစည္းအ ေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ကြင္းေၾကးကို ယခင္ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားထက္ ႏွစ္ဆသာတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။

‘‘ပြဲ႐ံုေတြအားလံုးရဲ႕ အေျခ အေနအရ၊ သေဘာတူညီခ်က္အ ရ လုပ္ေပးလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ အ ရင္ႏွစ္က ေကာက္ခံတဲ့ေစ်းႏႈန္းရဲ႕ ႏွစ္ဆပဲေပါ့။ ကားအမ်ိဳးအစားအ လိုက္ အားလံုးကို အခ်ိဳးညီ ခ်ေပး လိုက္တာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

ကြင္းေၾကးမ်ားကို ယခင္က ၁၂ ဘီးတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၁၀၀ (က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔) ေကာက္ခံ ခဲ့ရာမွ ယြမ္ ၃၀၀ (က်ပ္ေျခာက္ ေသာင္းခန္႔)၊ ဒိုင္နာကားတစ္စီး လွ်င္ ယခင္က ယြမ္ ၄၀ (က်ပ္ရွစ္ေထာင္ခန္႔)ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ယြမ္ ၁၅၀ (က်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔)အထိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္မူ ၁၂ ဘီးကားတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၂၀၀ (က်ပ္ေလးေသာင္းခန္႔)၊ ေျခာက္ ဘီးကားတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၁၅၀ (က်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔)၊ ဒိုင္နာကားတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၈၀ (က်ပ္တစ္ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔)၊ ဟိုင္းလတ္တစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၄၀(က်ပ္ ရွစ္ေထာင္ခန္႔) စသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းသာ ကြင္းေၾကး ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေျမာက္တံခါးအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီက ေတာင္သူမ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္မေကာက္ဘဲ ၎တို႔ ကြင္းတြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ သည့္ ပြဲ႐ံုမ်ားထံမွ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြဲ႐ံုမ်ားက ေတာင္သူမ်ားထံမွတစ္ဆင့္  ျပန္လည္ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သစ္သီး စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္  သစ္သီးစိုက္ ေတာင္သူမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားစုၿပီး ကြင္းေၾကး တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစိုးရသို႔ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းမွ ဖရဲ၊ သခြားစိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးသစၥာက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကြင္းေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေသာ္လည္း အစိုးရ သို႔ တင္ျပမည့္ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းေၾကးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကိုမူ လက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အရင္ႏႈန္းထား အတိုင္း ေကာက္တာ ပိုအဆင္ေျပ တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လို႔ မေလွ်ာ့တာ နဲ႔စာရင္ ဒီေလာက္ေလးေလွ်ာ့ေပး တာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕သေဘာအရဆို ရင္ လက္ခံႀကိဳဆိုတယ္ေပါ့။ ႏွစ္ ဖက္စလံုး အဆင္ေျပမယ့္ Win- Win ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ တင္စရာရွိတာေတာ့ ဆက္တင္သြားမယ္။ ဒါမွလည္း Official(တရားဝင္)ျဖစ္ သြားမွာေပါ့ေနာ္’’ဟု ဦးသစၥာက ေျပာသည္။