ေနာ္ေဝးအစိုးရပိုင္ Statoil ကုမၸဏီ ရခိုင္ကမ္းလြန္ AD-10 လုပ္ကြက္ကို ျပန္အပ္ႏွံရန္စီစဥ္

 ေနာ္ေဝးအစိုးရပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ Statoil သည္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ AD-10 လုပ္ကြက္ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာ  ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝး ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ သတင္းဌာန Upstream တြင္ ဒီဇင္ဘာလဆန္း က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာ္ေဝးကုမၸဏီသည္ အဆို ပါလုပ္ကြက္ AD-10 အတြက္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေရးလိုင္စင္ကို ၂၀၁၄ တြင္ ရရိွခဲ့ၿပီး စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေျခ နည္းေသာ ေၾကာင့္ ယခုလို ျပန္လည္အပ္ႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ဆိုသည္။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရထားတဲ့အ ခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းနည္းပဲရွိ တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္’’ဟု Statoil ကုမၸဏီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုိပါ လုပ္ကြက္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ရန္ရွိ၊ မရွိ လိုင္စင္သက္တမ္း မကုန္မီ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း အခြန္ႏႈန္းျမင့္မား ျခင္းက အခ်က္တစ္ခ်က္ပါဝင္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ အဆိုပါလုပ္ကြက္အတြက္ ေနာ္ေဝးကုမၸဏီ၏ စမ္းသပ္ရွာေဖြ ခြင့္လိုင္စင္သည္ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ AD-10 လုပ္ကြက္ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းလြန္တြင္ ကမ္းေျခမွ ကီလိုမီ တာ ၂၀၀ (၁၂၅ မိုင္ခန္႔)အကြာ ၌ တည္ရွိသည္။ လုပ္ကြက္သည္ ေရျပင္အက်ယ္ ဧက ၂ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ (၉,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ) ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ ကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ကုမၸဏီမ်ားက ဆက္ သြယ္ၿပီး လိုင္စင္ျပန္အပ္ျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါလုပ္ကြက္ျပန္လည္ အပ္ႏွံျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ကုမၸဏီက ေျဖၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနီး ကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ သ တင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါလုပ္ကြက္ကို ေနာ္ ေဝးကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္အေျခ စိုက္ ConocoPhillips ကုမၸဏီတို႔ က တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ရွယ္ယာထက္ဝက္စီျဖင့္ အ က်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါလုပ္ကြက္အ တြက္ ေနာ္ေဝးကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိခိုက္နစ္နာမႈအစီရင္ခံ စာကို ျမန္မာအစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ သည္ဟု ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတး လ် Woodside ေရနံကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားေရႊ႕ဆိုင္းၿပီး အိႏၵိယေရနံကုမၸ ဏီ Reliance က ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခု ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။