အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြေပးရန္ အသင့္ျဖစ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အ ေသးစား၊ အလတ္စား ႐ိုးရာလုပ္ ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးရန္ အစိုးရတြင္ ေခ်းေငြ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။


လယ္ယာက႑အပါအဝင္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ အစုိးရက စီစဥ္ ထားသည္။ အဆုိပါ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေခ်းေငြစတင္ထုတ္ ေပးမည့္အခ်ိန္ကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက မေျပာၾကားေပ။

ေခ်းေငြမ်ားေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ဟု အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေခ်းေငြေပးမည္ ဟု၎ကဆုိသည္။

ယင္း အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲေရး အေသးစား၊ အ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးအကူအညီေထာက္ပံ့ရန္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ေငြေၾကး အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေဈး ကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အားနည္း ခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ အေျခအေန ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အသင္း သားစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝတ္ေနၾက တဲ့ ပုဆိုးကိုေတာင္ ျပည္ပကေန တင္သြင္းေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုဆိုးရက္လုပ္တဲ့ ဝမ္းတြင္းလိုေနရာမ်ိဳးေတြ၊ မိတၳီ လာလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စီးပြားေရးတြက္ေျခ ကိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေဈးကြက္ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ မႈက အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မွာ အားနည္းခ်က္က အလြန္မ်ားစြာရွိေနတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ ဝင္းက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ေဈးကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေနရျခင္းကို ေျပာင္းလဲ ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြလိုေန လဲဆုိတာကို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ က အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ အစားထိုးထုတ္လုပ္ေရး သည္ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာအျပင္ စီးပြားျဖစ္ တြက္ေျခကိုက္လုပ္ႏုိင္ ရန္ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။