ဦးေဇသီဟ ျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ျဖစ္လာ

က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ လစ္လပ္ ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဇသီဟကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမားပစ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ယခင္ဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း သည္ တရားမ၀င္လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္မႈ၊ မူးယစ္မႈတို႔ျဖင့္ အဖမ္း ခံထားရ၍ ျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ရာထူးလစ္လပ္ေနသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနသည့္ ျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေဇသီဟကုိ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။


က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႐ံုးအမိန္႔စာ တြင္ ေဇကမၻာကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇသီဟ (ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏုိင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္)အား ျမန္မာႏုိင္ငံျမားပစ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

‘‘၀န္ႀကီးဌာနက ကြၽန္ေတာ့္ ဆီကုိ အေၾကာင္းၾကားစာ ဒီဇင္ ဘာ ၁၀ ရက္က ေရာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ မသိေသးဘူး။ ဒီတစ္ပတ္ထဲမွာပဲ ေနျပည္ေတာ္သြားမယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူ ေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ ကစားသမားေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ ၿပီးရင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ ေတြကုိ ေဆြးေႏြးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တာ၀န္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္ တဲ့ ကစားနည္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရ မယ္’’ဟု ဦးေဇသီဟက ေျပာ သည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ျမားပစ္ ကစားသမားမ်ား၏ အေျခအေန ကုိ သိရွိျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာျမားပစ္ အဖြဲ႕အတြက္ ေတာင္ကုိရီးယားနည္းျပကုိ ႏွစ္ ရွည္ငွားရမ္းကာ ေလ့က်င့္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ေထာက္ပံ့ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

‘‘လတ္တေလာ ဘယ္ၿပိဳင္ပြဲ ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ မသိေသးပါ ဘူး။ EC အစည္းအေ၀းေခၚၿပီးမွ သိမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္က ျမားပစ္ကစားနည္းကုိ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ လူထု က စိတ္၀င္စားမွရမယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ လူထုစိတ္၀င္ စားၿပီး ကစားနည္းေအာင္ျမင္ႏုိင္ မယ့္နည္းလမ္းေတြ စဥ္းစားေန တယ္။ ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲေတြအျပင္ ျပည္တြင္းမွာလည္း တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ကစားၿပီး ျပည္သူ စိတ္၀င္စားတဲ့ ကစားနည္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္’’ ဟု ဦးေဇသီဟကေျပာသည္။