လူမႈကြန္ရက္တြင္ သတင္းမွားမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္

သတင္းမွားမ်ား အသိပညာေပးျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားပံု

 ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ လူသံုးအမ်ားဆံုး လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ သတင္းအမွား မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိျပဳလိုက္နာရမည့္ အခ်က္ မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျမန္ မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ၎တို႔၏တရားဝင္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ လူမႈကြန္ ရက္ေပၚတြင္ သတင္းအမွားမ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိ ျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကို အခ်က္ ေလးခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ားသိရွိေစ ရန္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ႏွစ္ခုစလံုး အသံုးျပဳကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္ မွ်ေဝရာ၌ အဆိုပါသတင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေထာက္အ ထားမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ အျခား သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားျဖင့္ တိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ သတင္းအမွားမ်ား ဟုတ္၊မဟုတ္ ျပန္လည္ေသခ်ာစိစစ္ကာ ဖတ္႐ႈျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းဦးက ထုိသို႔ထုတ္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘ဒီႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေန တဲ့ သတင္းအမွားေတြ မွ်ေဝမႈေတြေလ်ာ့က်သြားေအာင္ နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါ တယ္။ လူေတြက ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အေပၚမွာ တံု႔ျပန္ၾကတာလည္း အရမ္းျမန္တယ္ေလ။ သတင္း တစ္ခုက အမွားလို႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္ မွာ အမွားရဲ႕အက်ိဳးဆက္ကို ခ်က္ ခ်င္းခံရသလိုေပါ့။ သူ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူထုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုေပါ့’’ဟု ေျပာ ၾကားသည္။ 

More in News Section