ျပည္ပမွ ဆန္ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ေနျခင္းက ဆန္စပါးက႑ ေျပာင္းလဲေရး တြန္းအားျဖစ္လာ

ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ ဆန္အိတ္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ႏိုင္ငံတကာဝယ္လိုအား ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ေနျခင္းက တစ္ ဧကအထြက္ႏႈန္း နည္းပါးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းႏွင့္ ၁၁ သန္းအ ၾကား စားသံုးေနၿပီး ပိုလွ်ံသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ သံုး သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိ သူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ပိုလွ်ံဆန္ပမာဏသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းက ျမင့္တက္လာသည္။

‘‘အလယ္အလတ္နဲ႔ အထက္တန္းလႊာေတြစားတဲ့ ေရႊဘိုေပၚ ဆန္းဆိုရင္ ဒီႏွစ္က စံခ်ိန္တင္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံလူတန္းစားအမ်ား စု စားတဲ့ဆန္ေတြက အရမ္းေတာ့ မတက္ေသးဘူး’’ ဟု ဦးရဲမင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း စားသံုးသူႀကိဳက္ ေရႊဘိုေပၚဆန္းသည္ လက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၈,၀၀၀ ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ် ေနၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ ဆန္ ၾကမ္း (ရွယ္) အမ်ိဳးအစားသည္ တစ္ အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၂,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂၃,၀၀၀ ျဖင့္ ဆန္ကုန္သည္ မ်ားက ေစ်းဖြင့္ေရာင္းခ်သည္။

ယခုႏွစ္ ျမန္မာဆန္ျပည္ပ တင္ပို႔မႈသည္ တစ္လလွ်င္တန္ ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းခန္႔အထိ ျမင့္တက္ေန ရာ  ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔သည့္ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္းခြဲရွိမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ က ဝန္ႀကီးဌာန ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ဒီ ဇင္ဘာ ၉ ရက္က မီဒီယာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဌာနက ျမန္မာဆန္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းအထိရွိ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈျမင့္ တက္လာခ်ိန္တြင္ လယ္တစ္ဧက ၏ ပ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္းသည္ စပါး တင္း ၇၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ဆန္တင္ပို႔မႈ ထပ္မံျမင့္တက္လွ်င္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ ေစ်း တက္ႏိုင္သျဖင့္ တစ္ဧကအထြက္ ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕ မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းတိုးဖို႔ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးပဲ၊ လယ္သမားေတြ မွာက ေငြမရွိၾကဘူး’’ ဟု ဓႏုျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ဦးသိန္း ေအာင္က ေျပာသည္။

လယ္တစ္ဧကအတြက္စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္စရိတ္သည္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ ႏွစ္သိန္းခြဲအၾကားရွိေန သျဖင့္ လက္ရွိစပါးေစ်းႏႈန္း က လယ္သမားမ်ား တစ္ဧက အထြက္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေရးကို ေျပာင္း လဲလုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္း တိုး ျမႇင့္ရန္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ လယ္ယာက႑သံုးစက္ကိရိယာ မ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ေန လယ္သမားဦးျပဴးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာ က႑ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီီး ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ အစိုးရကေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။