၃၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဆာ္ဒီတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပး

၃၅ ႏွစ္မွ် ကာလအတြင္း ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

လာမည့္ႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေဆာ္ဒီ၌ ပထမအသုတ္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဉ္ထားၿပီး ၁၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၂၀၀၀ မွ်ထိ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုအခါ ေဆာ္ဒီအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ုပ္ရွင္႐ံု လုပ္ငန္း လုိင္စင္မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ထားေပးရန္ စိစစ္လ်က္ ရွိသည္။

ေဆာ္ဒီ ယဉ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ေအာ္ဝက္ဒ္ ေအေလာ္ဝက္ဒ္က “ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ ယဉ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရး က႑အတြက္ အေရးပါတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာေစမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးလုိက္တာက ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ တြန္းအားမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ေနရာသစ္ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ တိုးပြားလာဖို႔ အက်ိဳးျဖစ္ေစမွာပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအရ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဉ္းမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္သည့္ ေ႐ွး႐ိုးစြဲဝါဒီအခ်ိဳ႕ ရွိေနေသာ္လည္း ယခုကိစၥအေပၚ ေဆာ္ဒီျပည္သူ အမ်ားစုက ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဆာ္ဒီတြင္ တန္ခုိးထြားလာသည့္ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ ဘင္ဆယ္လ္မန္က ၎အေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ဝါဒကို အဆံုးစြန္ တိုက္ဖ်က္ၿပီး အလယ္အလတ္ လမ္းစဉ္ ပိုဆန္သည့္ အစၥလာမ္မစ္ ဘာသာေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ ေျဖေလွ်ာ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကားေမာင္းခြင့္ ရလာသလို အားကစားပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား ဖြင့္ခြင့္ ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ဆင္ဆာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေဆာ္ဒီ အစိုးရသည္ ေဒသတြင္းရွိ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကို ႏုိင္ငံျခား ဇာတ္ကားမ်ား၌ အာရပ္ စာတန္းထိုးခြင့္ေပးရန္၊ ဝတ္လစ္စားလစ္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျပသရန္ တိတိက်က် ညႊန္ၾကားသြားဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: CNN