မူဆယ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ထြက္ခြင့္ ျပဳပါက တ႐ုတ္ခရီးသြားအမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ဟုဆို

ခရီးသြားမ်ားကို မူဆယ္နယ္စပ္ ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ရက္ရွည္ဝင္ ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳပါက တ႐ုတ္ခရီးသြားအမ်ားအျပား ဝင္ ေရာက္လာမည္ဟု မူဆယ္ခရီး သြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အ တြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္းက ေျပာ ၾကားသည္။


လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသြား မ်ားသည္ နယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္လိုေသာ္လည္း မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ရက္ရွည္ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ ပိတ္ထား၍ လာေရာက္လည္ပတ္လိုသူမ်ား အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယခင္က မူဆယ္နယ္စပ္ဝင္ ေပါက္မွတစ္ဆင့္ မူဆယ္-နမ့္ခမ္း သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ဆုိ ပါက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ စရာမလိုဘဲ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး အ ျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားမည္ဆုိလွ်င္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ၿပီးမွသာ သြားေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ လား႐ိႈးခ႐ိုင္ အတြင္း ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာတြင္ KIA,TNLA ႏွင့္ MNDAA အဖြဲ႕မ်ားဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္ မႈ ပိတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယခုႏွစ္ေမလက ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသြား လာမႈကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ မူဆယ္နယ္စပ္ မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ေန႔ ခ်င္းျပန္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားသာရွိၿပီးတစ္ရက္လွ်င္ ၅၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးသန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲ ေလးသို႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ဝင္ ေရာက္ေသာ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားသည္ မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ျဖတ္သန္းသြား လာခြင့္မရ၍ ေလဆိပ္မွပင္ ျပန္ လည္ထြက္ခြာေနရသည္။

တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္ လာေစရန္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို နယ္စပ္ ဂိတ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္ေပး သင့္ေၾကာင္း၊ အလားတူ နယ္စပ္ ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို လည္း ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပန္ လည္ထြက္ခြာခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္းတ႐ုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး လီဘိုဘို က အႀကံျပဳသည္။

 တစ္ႏွစ္လွ်င္ တ႐ုတ္ခရီး သြား သန္း ၁၂၀ ခန္႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလာေနၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တ႐ုတ္ခရီးသြား ၁၀ သန္းခန္႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေန သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တ႐ုတ္ခရီးသြား တစ္သန္းခန္႔ ဝင္ ေရာက္လာမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံ၏ခရီးသြားက႑ ၁၀ ဆခန္႔ တုိးျမင့္လာမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္း က ေျပာသည္။