ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − Sagaing FB

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။


လင္းႏို႔ဂူနယ္ေျမသည္ ဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး သဘာဝအတိုင္း တည္ရွိေနသည့္ အျပင္ သန္းခ်ီသည့္ လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား က်က္စား ရာေနရာျဖစ္၍ သဘာဝနယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ၿပီဟု ဆုိသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာ့ရၿပီ။ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထြက္ႏိုင္တဲ့အထိ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေတာ့ က်န္ေသးတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆုိင္ရာဆိုင္ခြင့္ ကိစၥေတြ၊ စိစစ္ရမွာေတြ က်န္ေသး တယ္’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက
ေျပာၾကားသည္။

လင္းႏို႔ဂူႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ တြင္ သဘာဝထံုးေက်ာက္ဂူမ်ား၊ သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ား တည္ရွိေသာ ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ ႏုိင္ရန္ သဘာဝအေျချပဳ ခရီးသြား နယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ဆုိသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ လင္းႏို႔ဂူ အျပင္ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာၿမိဳင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရွိမၼကားေဘး မဲ့ေတာ၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဇလံု
ေတာင္ႏွင့္ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာရာေမတိေတာင္တုိ႔ကို သဘာဝနယ္ ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည္။