ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လို

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပံုမွန္ဆိုသလို ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေဟာ္မုန္းမ်ားႏွင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ပထမဆံုးလပတ္ကာလႏွင့္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတို႔၌ ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ သိသာေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ကာကြယ္ရန္လိုသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ဦး၏ စြမ္းအင္ပမာဏ၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ မႈ၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈပံုစံ၊ စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနတို႔အေပၚ မူ တည္၍ ေသြးေပါင္အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ပထမဆံုး ၂၄ ပတ္အတြင္း ေသြးေပါင္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား၊ ေရာဂါပိုးဝင္ ျခင္း၊ အိပ္ရာထဲတြင္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး နားေနျခင္း၊ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္ျခင္း၊ အာဟာရမျပည့္ဝျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္းေသြးထြက္ ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ႏွလံုးအေျခအေနမ်ား စေသာ အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ အတြင္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္သည္။

ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းျခင္း လကၡဏာမ်ားတြင္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ဦးေခါင္းထဲ မိုက္ခနဲျဖစ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴရခက္ခဲျခင္း၊ ေရေသာက္ေသာ္လည္း ေရငတ္ျခင္း၊ အသားအေရ ေဖ်ာ့ေတာ့ ေအးစက္ျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုေဝဝါးျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား ပါဝင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့ နည္းျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္လက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္၊ အစားအေသာက္ကို အာဟာရျပည့္ဝစြာ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာက္ရန္လိုသည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္ ျပသၿပီး ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုအပ္ေသာ ျဖည့္စြက္ အားေဆးမ်ား ေသာက္သံုးရန္လိုသည္။

—Ref: MNT