Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီက စင္ကာပူအေျခစုိက္ Grab ကုမၸဏီကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

Grab အငွားယာဥ္တစ္စီးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

Hello cabs အငွားယာဥ္ ကုမၸဏီက Grab အငွားယာဥ္လုပ္ ငန္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအရ ပိ ေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္း တြင္ တိုက္ခ်က္ဖြင့္ထားေၾကာင္း ဒဂုံေလာ္ဂ်စ္စတစ္ ကုမၸဏီလီမိ တက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦး ေအာင္၀င္းကေျပာသည္။

Grab အငွားယာဥ္ကုမၸဏီ သည္ Hello Cabs ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အသုံးျပဳသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ ျဖင့္ ဇူလုိင္လကုန္က တိုင္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္၀င္းကေျပာ သည္။


စင္ကာပူအေျခစုိက္ Grab အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ၀န္းက်င္က စတင္၍ Hello Cabs အငွားယာဥ္လုပ္ ငန္းတည္ေထာင္သည့္ ဒဂုံေလာ္ ဂ်စ္စတစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်င္း အဆက္အသြယ္ရရိွၿပီး Hello Cabs က ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စတင္ကမ္းလွမ္းရာ Grab ကုမၸဏီဘက္က စိတ္ပါ၀င္စားသျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာက Grab ကုမၸဏီသည္ အျပန္အလွန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမျပဳေရး စာ ခ်ဳပ္ကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့၍ Hello Cabsႏွင့္ Grab တို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး Hello Cabs ၏ ေစ်းကြက္အတြင္း စီစဥ္မႈ၊ ဗ်ဴဟာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ Grab ကုမၸဏီကရယူခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္၀င္းက ေျပာသည္။

 စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ ပုိင္း Grab ကုမၸဏီဘက္က အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိ ေတာ့ဘဲ ၂၀၁၇ ဧၿပီ၌ Grab အ မည္ျဖင့္ အငွားယာဥ္ေျပးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္၀င္းကေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ေစ်းကြက္ ထဲကုိ ၀င္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ ေစ်းကြက္အသစ္ျဖစ္တယ္။ အသစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ လုိ႔ ေစ်းကြက္အေတြ႕အႀကံဳက အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တယ္။ အခ်က္ အလက္ေတြကုိ ယူၿပီးရင္ မလုပ္ ျဖစ္ရင္ ျပန္ေပးရမယ္။ အ ေၾကာင္းၾကားရမယ္ေလ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းၾကားတဲ့အ ခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းမျပန္ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

Grab က လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ Hello Cabs ၏ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွီျငမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ရဲစခန္း၌ တိုင္ၾကားရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 Grab ကုမၸဏီကုိ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းရာ ‘‘သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္လုံမႈမရွိဘဲ တရားစြဲဆုိထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥရပ္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ Grab က ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္အေျခအေနကုိလုိက္ၿပီး သူရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္လုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမႈမရွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္’’ ဟု Grab မွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာ သည္။

၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ၌ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ ကုိင္သူမွ် အျခားစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုခု၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ကုိ ေပါက္ၾကားေစျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုကုိ မျပဳလုပ္ရဟု ယင္းဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါပုဒ္မ အပိုဒ္(ဂ)တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ခ်က္မ်ား၊ ယင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ရယူျခင္း၊ စု ေဆာင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေဖာ္ ထုတ္ျခင္းျပဳရာတြင္ ယင္းလွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိသူ၏ ယံုၾကည္မႈရေစရန္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း (သုိ႔ မဟုတ္) ယုံၾကည္္မႈအေပၚ အခြင့္ အေရးယူျခင္းပါ၀င္သည္။

ယင္းပုဒ္မ ၁၉(ဂ)ပါ တား ျမစ္ခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈ ထင္ရွားလွ်င္ ၂ ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း တစ္ရာထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ ၾကားမႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ‘‘အခု ရဲကေတာ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ေျပာတယ္။ ဘယ္အဆင့္ထိ ေရာက္ေနၿပီလဲ ဆုိတာေတာ့ မသိဘူး။ တရားစြဲ ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေရွ႕ေန႐ုံးကုိ တင္ ေနတယ္ ၾကားတယ္။ ေရွ႕ေန႐ုံး ကေနၿပီးေတာ့မွ တရား႐ုံးကုိပုိ႔ုဖို႔၊ မပုိ႔ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္မွာ’’ ဟု ဦးေအာင္ ၀င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုဘုိင္းအက္ပ လီေကးရွင္းသုံး အြန္လုိင္းအငွား ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈကုိ Uber,Grab, Oway, Hello Cabs တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၂၀၁၅ ဩဂုတ္တြင္ Hello Cabs Mobile Application အသံုးျပဳသည့္ တကၠစီကားအစီးေရ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိ၌ ယခင္ထက္ ကားအစီးေရ ေလ်ာ့ နည္းလာေၾကာင္း ဦးေအာင္၀င္း ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဩဂုတ္တြင္ Grab Mobile Application အသုံးျပဳ သည့္ တကၠစီကား အစီးေရ ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ ရွိသည္ဟု တရား၀င္ေၾကညာထားသည္။

More in News Section