ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ငါးခုေျမာက္ စာရင္း၀င္ TMH Telecom ကုမၸဏီ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းမည္

TMH Telecom ကုမၸဏီ စီမံခ်က္မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း၏ ငါးခုေျမာက္စာရင္း၀င္ ျဖစ္လာမည့္ TMH Telecom ကုမၸဏီက ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၃,၀၀၀ မွ ၃,၃၀၀ ၾကားျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ၏ ေရွ႕အ လားအလာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

TMH Telecom ကုမၸဏီက ၎၏ ကနဦးအစုရွယ္ယာငါး သိန္းခန္႔ကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ တိုက္႐ုိက္ေရာင္းခ်မည့္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ပထမဆုံး စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွိရင္းစြဲရွယ္ယာ မ်ားကုိတစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ရန္ စာရင္း၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ဖုိက္ ဘာလမ္းေၾကာင္းသြယ္တန္းျခင္း ႏွင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာဦးသီဟလြင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္း(ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း)က ေစ်းကြက္မွာ ဘီလီ ယံနဲ႔ခ်ီၿပီးအလုပ္ျဖစ္ေနတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကုမၸဏီရဲ႕ အလားအ လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ရွယ္ယာ တစ္စုက က်ပ္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္တန္တဲ့ရွယ္ယာေတြပါ’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ကနဦးအစုရွယ္ယာေရာင္း ခ်ျခင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌အမွတ္(၅)ျဖင့္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ရွယ္ယာေစ်းမ်ားက်ဆင္းေနခ်ိန္ ၌ ယခုကဲ့သုိ႔ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၀င္ေရာက္လာျခင္းအေပၚ ရွယ္ ယာ၀ယ္လုိသူမ်ားက စိတ္၀င္စား မႈရွိေနသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လ၌ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းျဖစ္ကာ က်ပ္ ၂၄ ဘီလီယံေက်ာ္ဖုိးအေရာင္းျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီ ေလးခုျဖစ္လာေသာ္ လည္း ရွယ္ယာက်ပ္တစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘TMH ကုမၸဏီေၾကာင့္ စ ေတာ့ရွယ္ယာေတြက ၀ုန္းခနဲရွယ္ ယာေတြ တက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ဒါေပမဲ့အတိုင္းအ တာတစ္ခုထိေတာ့ အထက္ပိုင္း ကုိ ေစ်းကြက္ကတက္လာလိမ့္ မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္’’ ဟု ေခ်းေငြသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီအသစ္ျဖစ္၍ ရွယ္ ယာ၀ယ္ယူရန္ လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈၿပီး ယခင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာေစ်းအက်ဘက္ကုိသာ ဦးတည္ေန၍ ကုမၸဏီအသစ္ကုိ ပုိမိုစိတ္၀င္စားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူရန္ လာေရာက္သူ ဦးေဌးႏုိင္က ေျပာ သည္။

‘‘အသစ္ဆုိေတာ့ စိတ္၀င္ စားတယ္။ ၀ယ္မလားလို႔လာ ၾကည့္တာပါ။ အရင္ကလည္း ရွယ္ယာေတြ ၀ယ္ထားေပမယ့္ အက်ဘက္မ်ားေနလုိ႔ ကုမၸဏီအ သစ္ကုိ သေဘာက်တာပါ’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေလး ခုက စာရင္း၀င္ထားၿပီး ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ စာ ရင္း၀င္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား သည္ FMI ၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (MTSH)၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္တို႔ ျဖစ္သည္။