ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဟာ္မုန္းကုထံုးကို ေရွာင္ရွားသင့္ဟု ပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

ေသြးဆံုးၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဟာ္မုန္းအစားထိုး ကုထံုး HRT ကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ဓမၼတာလာျခင္း အဆံုးသတ္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆီး ခ်ိဳေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) အ႐ိုးပါးေရာဂါ ကာကြယ္ေရး မေဟာ္မုန္း အ သံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။


ယင္းကဲ့သို႔ေဟာ္မုန္းအစားထိုး ကုသမႈခံယူျခင္းေၾကာင့္ အလံုး စံုအက်ိဳးေက်းဇူးမရွိဟု ၎တို႔က ေျပာသည္။
ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုထံုးတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္ လည္း အႏၲရာယ္မ်ားက ပိုမ်ားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
သုေတသီမ်ားက ေဟာ္မုန္းကုထံုး နည္းလမ္းအားလံုးကို ေလ့ လာခဲ့ၿပီး ဖိုေဟာ္မုန္း (သို႔မဟုတ္) ဖိုေဟာ္မုန္းႏွင့္ ေရာေႏွာထားေသာ ေဟာ္မုန္းကုထံုးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
သို႔ေသာ္ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မအဂၤါေျခာက္ ေသြ႕ျခင္း၊ ဆီးဝမ္းအပူသြားျခင္းတို႔ သက္သာေစရန္ ေခတၱအသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု သုေတသီမ်ား က ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဟာ္မုန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေစ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
ဖိုေဟာ္မုန္းသည္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးခဲျခင္း၊ သည္းေျခအိတ္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေစသည္ဟု သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။
ေသြးဆံုးကိုင္ျခင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအတြက္ ေဟာ္မုန္း ကုထံုးျဖင့္ ကုသရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။—Ref:UPI