ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ က်င္းပရန္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲမွ ငါးသိန္းအထိ ထုတ္ေပးမည္

ေက်ာင္းအဆင့္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရန္ အေျခခံပညာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲမွ ငါးသိန္းအထိ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနဘတ္ဂ်က္မွ ထုတ္ေပးမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာေရးစံုညီ ပြဲေတာ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်ာင္း အဆင့္ပြဲေတာ္မ်ားအျဖစ္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ရာ စံုညီပြဲေတာ္အားလံုး အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ သန္း ၉,၅၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပး မည္ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾက ညာထားသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္ ငါးသိန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ မူလ တန္းလြန္ေက်ာင္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ၊ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲႏႈန္း ျဖင့္ ေက်ာင္းအဆင့္အတြက္ စုစု ေပါင္းက်ပ္သန္း ၈,၃၀၀ ေက်ာ္ကို ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မွ ထုတ္ေပး ရန္ လ်ာထားသည္ဟု ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘စံုညီပြဲေတာ္ကို စည္စည္ ကားကားလုပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီးလမ္းၫႊန္ ခ်က္လည္းရွိပါတယ္။ ေက်ာင္း တိုင္းမွာ လုပ္ရမယ္။ ေက်ာင္း တိုင္း၊ ေက်ာင္းတိုင္း စံုညီပြဲေတာ္ ကို သူ႔ေက်ာင္းအလိုက္ တစ္ႏိုင္ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပံ့ပိုး ေပးတဲ့သေဘာေပါ့။ အဓိကက မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား အား လံုးပါဝင္ဖို႔ေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္းအဆင့္ စံုညီပြဲေတာ္က်င္း ပရန္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားက မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ ရၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သီး သန္႔ရန္ပံုေငြ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္တြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ အထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ အ နည္းဆံုး က်ပ္ငါးသိန္းခန္႔ ကုန္က် ေလ့ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ား၌ ေငြေၾကးမျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ စံု ညီပြဲေတာ္ မက်င္းပႏိုင္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အထက(ခြဲ) ေအးမြန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆုိသည္။

‘‘အရင္က တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပဲ ဘတ္ဂ်က္ကေန ထုတ္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းေတြက ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ မိဘေတြ ဆီက အလွဴခံတာတို႔၊ ေက်ာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြက သံုးရတာတို႔ လုပ္ရတယ္။ အခုကေတာ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကိုပါ ဘတ္ဂ်က္ကေန ထုတ္ေပးမယ္ ဆိုေတာ့ ဝမ္းသာစရာေပါ့။ မူလ တန္းေက်ာင္းေလးေတြအတြက္ ေတာ့ ဒါက ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အေထာက္အကူျဖစ္မယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာ ေရးစံုညီပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ ဉာ ဏစြမ္းရည္ႏွင့္ ကာယစြမ္းရည္ဆု မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္အတြက္ က်ပ္ ၁၆၇ သန္းေက်ာ္၊  ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အတြက္ က်ပ္သန္း၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးမည္ဟု အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္မ်ား ကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရည္ခြၽန္ဆုေပး ပြဲမ်ား၊ မိဘဆရာ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားအျပင္ ကာယ စြမ္းရည္ျပသမည့္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

More in News Section