ဆီးရီးယားတြင္ ႐ုရွားေလယာဉ္မ်ားကို အေမရိကန္ တိုက္ေလယာဉ္မ်ား ၾကားျဖတ္ဟန္႔တား

ဆီးရီးယားတြင္ ႐ုရွားေလယာဉ္ ႏွစ္စီးကို အေမရိကန္၏ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဉ္မ်ားက ၾကားျဖတ္ ဟန္႔တားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေလတပ္က အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က အေမရိကန္၏ F-22 ႏွစ္စီးသည္ ဆီးရီးယားရွိ ယူဖေရးတီးစ္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္ ႐ုရွားေလယာဉ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ ဟန္႔တားခဲ့ရျခင္းဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ ေနရာသည္ ပဋိပကၡ ကင္းမဲ့ဇုန္ သတ္မွတ္ခ်က္၏ အေ႐ွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းဇုန္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွား ေလယာဉ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးက႑ကို ခြဲျခားရန္ ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ုရွားေလတပ္၏ SU-25 ႏွစ္စီးက သတ္မွတ္ဇုန္ထက္ ေက်ာ္ထြက္လာသည့္ေနာက္ F-22မ်ားက ေျခရာခံလုိက္ပါ ဟန္႔တားခဲ့ၿပီး သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ မီးက်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ F-22မ်ားသည္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ပင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ တားျမစ္ထားသည့္ အေမရိကန္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းပိုင္ေသာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေဝဟင္ စစ္ဆင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဉ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဆီးရီးယား ေဝဟင္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ၾကား အနီးကပ္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕မႈ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အေမရိကန္ ေလယာဉ္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွား၏ SU-35 တစ္စီးတို႔ ေလထဲတြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ ေလတပ္က SU-25ႏွစ္စီးကို F-22A Raptorမ်ား ေျခရာခံ လုိက္ပါ ဟန္႔တားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အေမရိကန္ တိုက္ေလယာဉ္မ်ားသည္ အိုင္အက္စ္ကို တိုက္ခုိက္ေနသည့္ ေျမျပင္မဟာမိတ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းပစ္ကူေပးရန္ ပ်ံသန္းေနခဲ့ျခင္းဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားတြင္ အေမရိကန္ေရာ၊ ႐ုရွားပါ အိုင္အက္စ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို တူညီစြာ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ အေမရိကန္က သူပုန္တပ္မ်ားကို ေထာက္ခံကာ ႐ုရွားက ဆီးရီးယား အစိုးရဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

Ref: CNN