အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ တကၠသိုလ္အသင္း ပါ၀င္လာ၍ အသင္းရွစ္သင္းရွိလာ

အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ တကၠသိုလ္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းသစ္တစ္သင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာ၍ ၂၀၁၇-၁၈ ေဘာလုံးရာသီတြင္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္းရွစ္သင္း ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဇ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြ ပထမအေက်ာ့ပဲြစဥ္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၈ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္အထိ၊ ဒုတိယအ ေက်ာ့ကို ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၃ ရက္မွ ေမလ ၁၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာင္ဆန္းကြင္း၌ တစ္ပတ္လွ်င္ သုံးပဲြႏႈန္းျဖင့္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။


၂၀၁၆-၁၇ ရာသီ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမ၀တီ၊ သစၥာ အားမာန္၊ အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာဦးစီးဌာန၊ ဂႏၶမာ၊ ဇဲြကပင္၊ အားကာသိပၸံႏွင့္ YREO တို႔ျဖင့္ အသင္းခုနစ္သင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျမ၀တီအသင္းက ဗိုလ္စဲြခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ အသင္းသစ္တကၠ သိုလ္အသင္း ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ ၍ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ရွစ္သင္းရွိလာသည္။

 ‘‘အမ်ဳိးသမီးအသင္းသစ္ ထပ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ၿပိဳင္ပဲြက ပိုၿပီးေတာ့ ၿမိဳင္ဆုိင္လာမွာပါ။  တကၠသိုလ္လက္ေရြးစင္အသင္း က လာမယ့္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမွာ အာဆီယံ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံ အားကစားၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ရည္ ရြယ္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့ အသင္းပါ။ ၿပိဳင္ပဲြအေတြ႕အႀကံဳရေအာင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာပါ။ လက္ရွိ မွာ တကၠသိုလ္အသင္းက အမ်ဳိး သားအသင္း သုံးသင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသ မီးတစ္သင္းဖဲြ႕စည္းၿပီး လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ ေတြမွာ ၀င္ၿပိဳင္မွာပါ’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္က အဓိကပံ့ ပိုးသည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ အမ်ဳိး သမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ ပဲြစဥ္(၁)ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၇ မွ ၃၀ ရက္ထိ ေအာင္ ဆန္းကြင္း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။