မထသလႊဲေျပာင္းေငြျဖင့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ကို ဝယ္ယူဟု ရန္ကုန္တိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေျပာ

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဟြန္ဒိုင္း ကုမၸဏီထုတ္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ကို မထသမွ လႊဲေျပာင္းရယူ ခဲ့သည့္ က်ပ္သိန္းငါးေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္တုိင္းအစိုး ရအဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ကို မည္ သည့္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ထုတ္ႏုတ္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေမးျမန္းရာ ဝန္ ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

မထသကို ဖ်က္သိမ္းကာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) ကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ မထသထံမွ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ အေမရိကန္ ၁၀၂ ဒသမ ၆၇ ေဒၚလာကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက လႊဲ ေျပာင္းရယူခဲ့တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ထဲက ယခင္ မထသဝန္ထမ္းေတြကိုလုပ္သက္ဆုေၾကးမ်ားအျဖစ္ သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေပးအပ္ၿပီးက်န္ေငြက်ပ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ ဝယ္ယူပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းကားအစီး  ၂၀၀ ကုန္က်ေငြသည္ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကို Golden Hand (ေရႊလက္) ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ ကိုင္သည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခု က ထည့္ဝင္ လုပ္ကိုင္ထား ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈကို အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ မထသမွ ယခု YRTA သို႔ လႊဲ ေျပာင္းယူခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြတန္ဖိုး ႏွင့္ ပံုေသပိုင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား အလိုက္ တန္ဖိုးမည္မွ်ရွိေၾကာင္း ကို ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

YBPC တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (YUPT)တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံထည့္ဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆိုသည္။

More in Business Section