ယာဥ္မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္ လူမႈကူညီေရးအသင္းပိုင္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ယာဥ္မွတ္ပံုတင္မရွိ ေသာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို စိ စစ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ စံုပါက အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ၿပီး ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ျပဳ လုပ္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလွ်ပ္ စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျပာသည္။


ယာဥ္မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္ လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕ပိုင္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို စိစစ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႕ပိုင္ လူနာတင္ယာဥ္ မ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္း၍မရ သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ႏိုင္ ျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္း ကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးမယူႏိုင္ျခင္း၊ လူနာျပဳစု ကုသျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္လိုအပ္ ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ မရွိေသာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ ေသာ လူနာတင္ယာဥ္ စစ္ေဆး ခ်က္၊ ေဆးကိရိယာစစ္ေဆးခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ဖူးေသာ ယာဥ္မျဖစ္ျခင္း စသည့္အခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား သတ္မွတ္ၿပီး ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္ စိစစ္ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆိုသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေသာ္တာေအာင္က ႏိုင္ငံပိုင္ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏ အေရး ေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ားမွအပ အျခား လူနာတင္ယာဥ္မ်ား မွတ္ ပံုတင္ထားရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ မရွိပါ က စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေမးျမန္းရာ ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျဖ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္ၿပီး က်န္ေနတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကလည္း ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ကို ဝန္ႀကီး က ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိ ေပ။