ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုပါရွိမည္

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဘကေက်ာင္းဆရာမ်ားပါ သင္ၾကားနည္း သင္တန္းေပးမည္

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ဒုတိယ တန္း သင္႐ိုးသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခု ပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘကေက်ာင္းဆရာ မ်ားကိုပါ သင္ၾကားနည္းသင္တန္း ေပးမည္ဟု ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘဝတြက္ တာကြၽမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယ စသည့္ဘာသာရပ္ ၁၀ ခု ပါရွိၿပီး ကေလးမ်ား၏ အသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ထည့္သြင္းေရး သားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဘာသာရပ္ကေတာ့ ပထမ တန္းနဲ႔ အတူတူပဲ။ ဘာသာရပ္ အကုန္လံုးကို အဓိကဘာသာ အေနနဲ႔ သင္ေပးမယ္။ ပထမတန္း ထက္ေတာ့ သူ႔အသက္အရြယ္ အလိုက္ သင္ခန္းစာေတြ နည္း နည္းျမႇင့္ထားတာေပါ့’’ဟု အဆို ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးႏိုင္ရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ မူလတန္းသင္႐ိုး သစ္ မိတ္ဆက္ႀကီးၾကပ္သူမ်ား သင္တန္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သင္႐ိုးသစ္သင္ျပနည္း ဗဟို အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္စု အဆင့္သင္တန္း မ်ားကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ မွ မတ္လ ၂၂ ရက္အထိ အဆင့္ ဆင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကေလးေတြကို သင္ရမယ့္ ဆရာေတြအတြက္ နည္းျပသင္ တန္းေတြက ဇန္နဝါရီိမွာစမယ္။ သင္တန္းဖြင့္မယ့္ စီမံခ်က္ေတြ ေရးေနၿပီ။ ဘကေက်ာင္းေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း သင္တန္းတက္ ရမယ္။ အရင္ႏွစ္ကလို သင္႐ိုး သစ္ သင္ႏိုင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ အခက္အခဲမျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္း အုပ္ေတြေရာ၊ မူလတန္းသင္ေန တဲ့သူအားလံုးေရာ သင္တန္း တက္ရမယ္’’ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

ဒုတိယတန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ အေျခ ခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေကာ္ မတီတို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။