ဘဝလံုၿခံဳမႈအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္႐ုန္းကန္ေနရဆဲ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးမ်ား

Meet to Sleep လႈပ္ရွားမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လဲေလ်ာင္းအိပ္စက္ေနစဥ္ blog.blanknoise.org

ေက်ာင္းသူ မိန္းမပ်ိဳေလးတစ္ဦးကို အုပ္စု ဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ စက္ဆုပ္စရာ ရာဇဝတ္မႈႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ မွာ ငါးႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ အိႏၵိယတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာ ျပဳမူမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားက ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ ေနဆဲျဖစ္သည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ေစာ္ကားအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ကို ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စုေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ Meet to Sleepဟု အမည္ေပးထားသည့္ လႈပ္ရွား မႈသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပန္းၿခံကဲ့ သို႔ ေနရာမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စုေပါင္းၿပီး ေခတၱမွ် လဲေလ်ာင္းအိပ္စက္ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ခုခံႏုိင္စြမ္းအနည္းဆံုး အေနအထားတြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုေစာင့္ ေရွာက္ကူညီမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္က ျဖစ္ပြားသည့္ ကမၻာေက်ာ္ ေဒလီမုဒိမ္းမႈ ႀကီးအၿပီး၌ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္မုဒိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပလႈပ္ ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ္အေျခအေနမ်ားမွာ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္မလာေသး ဘဲ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ ျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

‘‘ေဒလီမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ၾကည့္ရင္ မိန္းကေလးဟာ အမ်ားျပည္သူ သြားလာလႈပ္ရွား ေနတဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေနရာ တစ္ခုမွာ ေစာ္ကားသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ ရတာပါ။ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးေပၚ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားဆို တာက အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳေနတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္မလံုၿခံဳသလဲ ဆိုတာကို ေတြးၾကည့္လုိ႔ ရတယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီျဖစ္ရပ္ဆိုးေပၚေပါက္ခဲ့ တာ ငါးႏွစ္ၾကာသြားၿပီ။ အေျပာင္းအလဲက ဘာမွ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိမလာေသးဘူး’’ဟု အသက္ (၂၆) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုသူ ကရီတီအြမ္ ပရာကက္ရွ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂  ဒီဇင္ဘာက ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးတြင္ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မိန္းကေလး ဂ်ိဳတီဆင္းသည္ အမ်ိဳးသားအေဖာ္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ဘတ္စ္ကားစီးစဥ္လူေျခာက္ဦး၏ မုဒိမ္းက်င့္ေစာ္ ကားမႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြမွာလည္း တိုက္ခုိက္ခံခဲ့ရၿပီး မိန္းကေလးမွာ လူမဆန္လြန္း သည့္ အျပဳအမူေၾကာင့္ ျပင္းထန္ စြာရရွိခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရွာသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ အိႏၵိယလူ႔အသိုက္အဝန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ မည္သည့္ အတိုင္း အတာထိ အားနည္းေနေၾကာင္း တစ္ကမၻာလံုးမ်က္ျမင္ သိရွိသြားေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုမ်က္စိပြင့္နားပြင့္ ျဖစ္လာၿပီး တက္ ႂကြစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားတိုက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ အရွိန္ေလ်ာ့ မသြားေခ်။ ပို၍ပင္ ဆိုးရြားျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္ သည္။အမိ်ဳးသားမႈခင္းမွတ္တမ္း ျဗဴ႐ို၏ အဆိုအရ အိႏၵိယ၏ လံုၿခံဳမႈ အကင္းမဲ့ဆံုး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည့္ ေဒလီတြင္ ၂၀၁၆ အတြင္းစုစုေပါင္း မုဒိမ္းမႈ ၁၉၉၆ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုပမာဏသည္ ၂၀၁၅ က ျဖစ္ပြားသည့္ မုဒိမ္းမႈ ၁၈၉၃ ခုထက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျမင့္ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ထင္သာျမင္သာ အရွိဆံုး အေျပာင္းအလဲမွာ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယခင္ ကထက္္ ပြင့္လင္းရဲရင့္စြာ ေတာင္း ဆိုလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ေပးၾကသည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျပဳမူခံရ သည့္ သားေကာင္မိန္းကေလး မ်ားက ရွက္ေၾကာက္မႈျဖင့္ ႏႈတ္ ဆိတ္ေနေသာ္လည္း ယခုအခါ သူမတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ မွ်ေဝၿပီး ရာဇဝတ္ သားမ်ားကို သတိၱရွိရွိ ေဖာ္ထုတ္ လာၾကသည္။

‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာအတြင္း အေပါင္းလကၡဏာအဆန္ဆံုး တိုးတက္လာတာကေတာ့ အဲဒီအပိုင္းပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အရင္လို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္မေနၾက ေတာ့ဘူး။ သူတို႔က တံု႔ျပန္သင့္တဲ့ အေျခအေနကို တံု႔ျပန္ရဲလာၿပီ’’ဟု အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ကာဗီတာ ကရစ္ရွ္နန္က ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏုိင္ရန္ အစိုးရက လံုၿခံဳေရးကင္မရာမ်ား၊ အေရးေပၚ ဖုန္းလုိင္းမ်ား ျဖည့္တင္းတပ္ ဆင္ေပးေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အခက္အခဲကို အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဟု အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားအ တြက္ ျပစ္ဒဏ္ကို ပိုမိုႀကီးေလးေအာင္ ျမႇင့္တင္သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း မုဒိမ္းမႈမ်ား တိုးပြားေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။

‘‘လက္ရွိအသားေသေနတဲ့ စနစ္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ စက္ဆုပ္စရာ ရာဇဝတ္မႈေတြကလည္း ဆက္တုိက္တိုးပြားလာေနတုန္းပဲေလ’’ ဟု ေဒလီရွိ လူမႈသုေတသနစင္တာမွ ရန္ဂ်ာနာကူမာရီက ဆိုသည္။ 

‘‘အၾကမ္းတမ္းအရက္စက္ ဆံုး အျပဳအမူေတြနဲ႔ အႏုိင္က်င့္ ခံေနရတဲ့ထဲမွာ အရမ္းငယ္ရြယ္တဲ့ လူမမည္ကေလးေတြေတာင္ ပါေနၾကရွာတယ္’’ဟုလည္း ကူမာရီ က ေျပာၾကားသည္။

ယခုလအေတာအတြင္းတြင္ ပင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟာယာနာ ေဒသ၌ အသက္ (၆) ႏွစ္သာရွိ ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးမွာ ၾကမ္းၾကဳတ္ဆိုးရြားလွသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရမႈ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ကို ၂၀၁၂ က ျဖစ္ပြားသည့္ ဘတ္စ္ကားေပၚမွ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ႏိႈင္း ယွဥ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေဒလီမုဒိမ္းမႈႀကီးတြင္ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရွာသူ ေက်ာင္းသူ မိန္းကေလး၏ မိခင္ ေအရွာေဒဗီကလည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ား အေပၚ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မိ ေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ 

‘‘အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ မိန္းကေလးေတြ အခုလည္း မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရတုန္း၊ ေစာ္ကားခံေနရတုန္းပဲ။ ဘာေတြမ်ား ေျပာင္းလဲသြားလို႔ လဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တုန္းကလိုပဲ လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေနတုန္းပဲေလ’’ဟု သူမက ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆြာတီ မာလီဝါလ္ကမူ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မထားဘဲ အလ်င္အျမန္ ႀကိဳးေပးရန္ ဦးေဆာင္ ေဆာ္ဩလ်က္ ရွိသည္။ 

‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ကထက္ ဘာမွ ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲလာ တာ မရွိဘူး။ ေဒလီဟာ မုဒိမ္းၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ လူမမည္ကေလးငယ္ေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရ တုန္းပဲ’’ဟု သူက ဆိုသည္။ မာလီဝါလ္က သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ထား သည့္အခါ ေျခာက္လထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မထားဘဲ ႀကိဳးေပးရန္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ သူမက ေဒလီတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္ သံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးမွ် ေန႔စဥ္မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဥပေဒေၾကာင္း အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ထြက္ေပါက္ရသြားႏိုင္ သည့္ ယိုေပါက္မ်ား အတြက္လည္း စိုးရိမ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္ အေစာ ပိုင္းက ေဘာလိဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးကို မုဒိမ္းမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ေသ မခိုင္လံုဟု တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ိဳးအတြက္ အျငင္းအခံုမ်ား လည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

‘‘၂၀၁၂ စလုိ႔ ကြၽန္မတို႔ ႐ုန္း ကန္ တိုက္ပြဲဝင္လာၾကတယ္။ ထိေရာက္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေက်နပ္ေအာင္ပြဲခံေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ေရွ႕ဆက္တိုက္ပြဲ ဝင္ေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ကရစ္ရွ္နန္ က သတိေပး ေျပာဆိုသြားသည္။

—Ref: VoA, BBC


blog.blanknoise.org


blog.blanknoise.org