ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ လက္စြဲစာအုပ္ အခမဲ့ ေဝေပးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအား ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ လက္စြဲစာအုပ္ ရွစ္ေထာင္ခန္႔ ယခုႏွစ္အတြင္း အခမဲ့ ေဝငွေပးမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။
 

ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ထြက္မႈရွိသည့္ ေလဆိပ္တိုင္း တြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ စာအုပ္ေဝငွရန္ စီစဥ္ထားသည္။ စာအုပ္တြင္ ခရီးသြား နယ္ေျမမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ သဘာဝအေျချပဳ ခရီးသြားေဒသမ်ားႏွင့္ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ရွိရာ ေနရာမ်ားကို ေျမပံုႏွင့္တကြ ၫႊန္းဆိုထားသည္။

 ထို႔အျပင္ ျပည္ပခရီးသြား မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာတြန္း ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထား သည္။ ‘‘ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အ ကုန္လံုးကိုေတာ့  ေဖာ္ျပထားႏိုင္ ျခင္း မရွိဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ ေဖာ္ျပထားႏိုင္ တယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (MRTI) ဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါစာအုပ္ကို ေလဆိပ္ မ်ားတြင္ သာမကဘဲ Dosanddontsfortourists.com အပါအ ဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ငါးခုတြင္ အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း Tourism Transparency အဖြဲ႕မွ Ms. Andrea Valentin ကေျပာ သည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝသည့္ စာအုပ္တြင္ အသံုးမ်ားေသာ ျမန္မာစကားလံုး မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါစာအုပ္ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ Hanns Seidel ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈစင္တာ ႏွင့္ Tourism Transparency အဖြဲ႕ တို႔က ပူးေပါင္းစီစဥ္ထားသည္။