ဖမ္းဆီးထားေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအေရး စံုစမ္းေပးရန္ MJN က လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ စာပို႔

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ သည့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး (အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး) ဆိုးရြား စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စံုစမ္းေပးရန္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN)က တိုက္တြန္း သည္။


႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ သ တင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္ ကို သက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးႏွင့္ ကို ေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ရာတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အ ပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္ခံရျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ၎တို႔ ၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိ ေရး ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းေမးျမန္း ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ MJN က ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ တိုက္ တြန္းထားသည္။

 ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ည တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ရက္ သတၱတစ္ပတ္ ၾကာသည္အထိ မည္သည့္ေနရာ၌ ထားရွိ ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို မည္သို႔ မည္ပံု စစ္ေဆးေနေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအအေနကို  မိသားစုဝင္မ်ားထံသို႔ အသိေပး ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးျခင္း၊ ေရွ႕ေန မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးျခင္း မရွိ ေၾကာင္း MJN ၏ တိုက္တြန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘သတင္းေထာက္ေတြက ဖံုး ကြယ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာေရာ၊ ပဋိပကၡေတြမွာေရာ သတင္းယူ၊ သတင္းေရးသားတဲ့အေပၚ မ ႀကိဳက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ရွိ တယ္။ အဲဒီမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေန တဲ့သူေတြက မီဒီယာတြကို မႏွစ္ ၿမိဳ႕ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအ ေရးယူတာေတြ ျပဳလုပ္လာတယ္ လို႔ ျမင္တယ္’ ဟု MJN အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္) တြင္ ျပဳလုပ္ မည့္ အစည္းအေဝး၌ သတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္ဟု သိရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ ေက်ာ္ကဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ စည္း႐ံုး ဆက္သြယ္ၿပီး အေရးႀကီး လံုၿခံဳေရး စာရြက္စာတမ္း၊ အ ေထာက္အထားမ်ား ျပည္ပသ တင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရန္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရားမဝင္ သတင္း ရယူသည္ဟုဆိုကာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ထားျခင္းျဖစ္သည္။