ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အိႏၵိယက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာငါးသန္းေထာက္ပံ့မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆုိင္ရာအစီအစဥ္အတြက္ ျမန္မာ -အိႏၵိယ အစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာကို ယမန္ေန႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အိႏၵိယအစိုးရက တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါး သန္းေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ 


အဆိုပါနားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာအရ အိႏၵိယအစိုးရက ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္ အပံ့အျဖစ္ လာမည့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာငါးသန္း ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယသံ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။ 

ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံျပည္ပေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန ႏုိင္ငံျခားေရးအ တြင္းဝန္ Dr.S Jaishankar သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီဇင္ ဘာ၂၀ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိသည္။ 

အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈတြင္ စက္ တင္ဘာအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအစည္းအ ေဝး၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီ အစဥ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယသံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။ 

အိႏၵိယအစိုးရက ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးကူညီေထာက္ပ့ံမည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လူမႈဝန္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ အိႏၵိ ယႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ Dr.S Jaishankar တို႔က လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ 

အိႏၵိယႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္း ဝန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ လည္း သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေဒသ တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း အိႏၵိယသံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ သည္။ 

More in News Section

Top News