ရွားပါးၾကယ္လိပ္အေကာင္ေရ ၆၅၀ ခန္႔ကို ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴ

ယခုအခါ ရွားပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ ၾကယ္လိပ္မ်ား (ဓာတ္ပံု − ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္)

 ျမန္မာမ်ိဳးရင္း ရွားပါး ၾကယ္လိပ္အေကာင္ ၆၅၀ ခန္႔ကို မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ဥယ်ာဥ္တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴထားေၾကာင္း မေကြးတိုင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းခိုင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီၾကယ္လိပ္ေတြက ျမန္မာ မ်ိဳးရင္းစစ္စစ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားမွာ လည္း ဒီမ်ိဳးက မရွိဘူး။ တျခား ဥေရာပ၊ အာရွမွာလည္း မရွိဘူး။ ျမန္မာမ်ိဳးရင္းစစ္စစ္ေတြ မ်ိဳးသုဥ္း ႏုိင္တဲ့အေနအထားရွိေတာ့ သား ေဖာက္ထိန္းသိမ္းထားတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္သိန္းခိုင္က ေျပာသည္။

ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း သဘာ ဝအတိုင္း သြားလာေနထိုင္ၾက ေသာ္လည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္သျဖင့္ ၁၉၉၆ မွစ၍ ၾကယ္လိပ္အထီး  ေျခာက္ေကာင္၊ အမေျခာက္ေကာင္ႏွင့္ စတင္ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္ ၆၅၀ ခန္႔ထိ တိုးပြားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ေတာေခါင္း ေဒၚေအးေအးခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရွားပါးၾကယ္လိပ္ မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ရန္ အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပး ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ သားေဖာက္ရာတြင္လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (WCS)ႏွင့္ TSA တို႔မွ တိရစၧာန္ဆရာဝန္မ်ားက ေစာင့္ ေရွာက္ေပးေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔အေတြ႕အႀကံဳအ ရ ဒီၿခံမွာ လိပ္မေတြက အနည္းဆံုး တစ္လံုးကေန အမ်ားဆံုး ဆယ့္ သံုးလံုးအထိဥတယ္။ တခ်ိဳ႕လိပ္မ ေတြက တစ္ႏွစ္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း ဥၿပီး ၿပီးသြားတာရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ လိပ္မေတြက်ေတာ့  တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ ငါးႀကိမ္အထိ ဥတာ ႀကံဳဖူး တယ္’’ ဟု ေဒၚေအးေအးခ်ိဳက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ပူ ျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္ေတာမ်ား သည္ ျမန္မာမ်ိဳးရင္းၾကယ္လိပ္တို႔ ၏ေနရင္းေဒသျဖစ္သည္။ ၎တို႔ မ်ိဳးမသုဥ္းေစရန္၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာ ဥယ်ာဥ္၊ မႏၲေလး တိုင္း ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဂံ ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာဥယ်ာဥ္ တို႔တြင္ ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းထား ေၾကာင္း တိုင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ မွာက ျမန္မာမ်ိဳးရင္းၾကယ္လိပ္ တင္မကဘူး။ ျမန္မာမ်ိဳးရင္း ေရႊ သမင္ေတြကိုလည္း အဓိကထား ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ တျခားမွာ ရွိတဲ့ သမင္ေတြက ဒီသမင္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး တျခားမ်ိဳးေတြ။ ေရႊ စက္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေရႊသမင္ေတြ က ျမန္မာမ်ိဳးရင္းစစ္စစ္္ေတြ’’ ဟု ဦးျမင့္သိန္းခိုင္က ေျပာသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ အ က်ယ္ စတုရန္းမိုင္တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ၁၄ မ်ိဳး၊ တြားသြားသတၱဝါ ၄၃ မ်ိဳး၊ ငွက္ ၁၁၃ မ်ိဳး၊ လိပ္ျပာမ်ိဳးေစ့ ၃၉ မ်ိဳး၊ အပင္ ၈၉ မ်ိဳး၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္ ၂၆ မ်ိဳးတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေဘးမဲ့ေတာဥယ်ာဥ္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။