ဧရာဝတီတိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္

လစ္လပ္ေနေသာ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ ေတာ္ တရားသူႀကီးေနရာတြင္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ဟန္အား တာဝန္ေပး ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာ ခဲ့ရာ ၎သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ခန္႔အပ္ ေသာ ငါးဦးေျမာက္ တရားလႊတ္ ေတာ္ တရားသူႀကီးျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ လစ္လပ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးငါးဦးကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတက တာဝန္ေပးခန္႔ အပ္ၿပီး ယင္းတြင္ေဒၚယဥ္ယဥ္ ဟန္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦး ပါဝင္လာသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္ေသာ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ ေတာ္ တရားသူႀကီးေဒၚယဥ္ယဥ္ ဟန္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းတရား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မဟာ ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိထားသည္ဟု ပုသိမ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေဝလႈိင္ထြန္းက ေျပာ သည္။

‘‘ဧရာဝတီတိုင္း အၿငိမ္းစား ပညာေရးမွဴး ဦးစိန္ဟန္ရဲ႕ သမီး ပါ။ အသက္က (၅၀) ေက်ာ္ ေလာက္ရွိၿပီ။ တရားသူႀကီးတစ္ဦး သက္ျပည့္ပင္စင္ယူသြားလို႔ သူ႔ကို ခန္႔အပ္လိုက္တာပါ’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ခန္႔အပ္ ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူ ႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္ နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွျဖစ္ၿပီး ကယား ျပည္နယ္အတြက္ ခန္႔အပ္ေသာ တရားသူႀကီးသည္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး အျဖစ္လည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တရားစီရင္ေရး က႑၌ ျပည္ ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ား ထပ္ တိုးခန္႔အပ္ထားၿပီး တစ္ႏွစ္အ တြင္း တရားေရးရာဝန္ထမ္း ၁၁၆ ဦး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ တရား႐ံုးႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။