အလုပ္သမားဒုဝန္ႀကီး ခန္႔ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြေျပာ

 အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ေနရာလစ္လပ္ေနသျဖင့္ ဒုဝန္ႀကီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္ စဥ္း စားေနေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္း ေဆြက ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ယူစဥ္ကႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား မခန္႔အပ္ ဘဲ ရွိသည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေစလိုေသာေၾကာင့္ ၎အေန ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္းရြက္ေန ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာ သည္။

‘‘လိုအပ္ရင္ေတာ့ လိုအပ္ သလို တင္ျပသြားဖို႔ရွိပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။


ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ သည့္ အမ်ဳိးသား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ေခတၱ နားခ်ိန္တြင္ 7Day Dailyသတင္းစာ ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ ခ်ေပါင္းစပ္ခဲ့၍ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ၌ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းမရွိ ဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန သည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ ဘာက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ရွစ္ခုရွိေနသည္။ ယင္းတို႔သည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ပါ က လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရွ႕သို႔အမ်ားႀကီး တိုးတက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုး သိမ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

More in News Section

Top News