တုိင္းအဆင့္ ၫႊန္မွဴးအခ်ိဳ႕သက္ဆုိင္ရာတုိင္းဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းဟု တနသၤာရီတုိင္းဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ေျပာ

တုိင္းအဆင့္ ဌာနဆုိင္ ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အားနည္းၿပီး မိမိတို႔ ဌာနမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဖာ္ျပပါၫႊန္မွဴး အခ်ိဳ႕က ၎တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မေဆာင္ ရြက္ဘဲ ဌာန၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တုိက္႐ိုက္လႊဲအပ္ တင္ျပခိုင္းျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

‘‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီသြားရင္ အ ဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္။ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မယ္ဆုိ တဲ့ဟာမ်ိဳးေျပာတယ္။ လာတဲ့သူ ေတြလည္း ၫႊန္မွဴးေတြက လႊတ္ လိုက္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာေျပာ ၿပီးလာတာရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့အဲဒီကိစၥေတြဟာ သူတုိ႔ေျဖရွင္းလုိ႔ ရတာကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကို ေရာက္လာစရာမလို ဘူးေလ။ သူတုိ႔အလုပ္သူတို႔မလုပ္ ၾကဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္’’ဟု တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္တုိင္းအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဌာနမ်ားက ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္၍မရသည့္ကိစၥ မွသာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ စာျဖင့္ စနစ္တက်တင္ျပ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ မွာၾကားထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဌာနေတြကေနၿပီး တင္ျပ လာမွပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒါေတြ ကို ေကာင္းေကာင္းေျဖရွင္းလုိ႔ရ မွာေပါ့။ အခုကေတာ့ တိုက္႐ိုက္ လာတယ္ဆုိေတာ့ အက်ိဳးအ ေၾကာင္းအရင္းခံမသိဘဲနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က ေျပလည္ေအာင္ ေျဖ ရွင္းဖို႔ဆုိတာ နည္းနည္းေတာ့ အ ခက္အခဲရွိတာေပါ့’’ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အလားတူ အေရးႀကီးသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္း အစိုးရအဖြဲဲ႕ထံ လိပ္မူေပးပို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ႐ံုးစာ (ဝင္စာ) မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွ တင္ျပ ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ ေျပးညီတင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားထံသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း  မွတ္ခ်က္ျပဳေျဖဆို ျခင္းမျပဳေပ။

More in News Section

Top News