ႏွစ္ (၇၀)ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စစ္ေရယာဥ္ခုနစ္စီး တပ္ေတာ္ဝင္

တပ္ေတာ္ဝင္သေဘၤာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု−Senior General Min Aung Hlaing FB)

 ႏွစ္(၇၀)ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကမ္းလြန္ကင္း လွည့္ေရယာဥ္တစ္စီး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း စစ္ေရယာဥ္ခုနစ္စီး တပ္ေတာ္ဝင္ေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၃) ေရတပ္ဆိပ္ခံတံတား၌ က်င္းပ ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား သို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္က တပ္မေတာ္ (ေရ) ဝတ္စံု ကို ဂုဏ္ျပဳဝတ္ဆင္၍ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ တပ္ မေတာ္မ်ားတြင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အျပင္ တပ္ မေတာ္(ေရ)သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၌ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေန ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္(ေရ) သည္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ကိုယ္ ပိုင္တည္ေဆာက္ႏိုင္၍ စစ္ေရ ယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းပကား ပိုမိုတိုး တက္ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ယခုထက္ ပိုမိုအစြမ္းထက္ၿပီး ပမာဏႀကီး မားသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား လုိအပ္ၿပီး တစ္ဖက္ရန္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ နည္းပညာအရ၊ အတတ္ပညာအရ၊ လုပ္ငန္းရပ္ အရ ႀကိဳးစားရန္လိုေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအ မွတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ ဝင္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ကမ္း လြန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္တစ္စီး၊ ၅၆ မီတာ တင့္ကားတင္ကမ္းထိုး ေရယာဥ္ႏွစ္စီးႏွင့္ ၂၉ မီတာ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ေလးစီး စုစုေပါင္း ခုနစ္စီးတို႔ တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

More in News Section