ျပင္းထန္ေသာ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္ပင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သက္ႀကီးရြယ္အို သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ အစာအိမ္ထဲ၌ အက္စစ္ဓာတ္ ျပန္ဆန္တက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရင္ပူရင္ဆာဒဏ္ကို ခံစားေနရၿပီး ၎တို႔သည္ လည္ပင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအ သစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ လူ ၂၈,၀၀၀ ခန္႔သည္ လည္ပင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္ မားေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။


ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသံအိုးကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုး ဆပိုျမင့္မားၿပီး ဦးေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ဦးေခါင္း၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လည္ ပင္းႏွင့္ အစာေျခဖ်က္မႈလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္းတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေသဆံုးသူ ၃၆၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းခြဲစိတ္ကုသေရးဆိုင္ရာ TAMA ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး နယူးေအာ္လင္းျပည္နယ္မွ ေဒါက္တာအဒ္ဝပ္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစာအိမ္ထဲမွ ျပန္ဆန္ထြက္လာေသာ အရာမ်ားသည္ ပါးစပ္ ႏွင့္ အစာအိမ္ၾကားရွိ အစာႁပြန္အထိ ျမင့္တက္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္း ခံစားရသည္။

သုေတသီမ်ားက အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာေျခဖ်က္မႈ လမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္း ကင္ဆာျဖစ္ပြားဖူးသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ကို ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေလ့လာမႈအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အရက္ ေသာက္ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယင္းအေလ့အထႏွစ္ခုစလံုးက ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္တက္ေစသည္။

—Ref: UPI