ယခုႏွစ္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း အတန္းတင္စာေမးပဲြမ်ား အျခားေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေျဖဆုိရန္ မလုိေတာ့

အေျဖလႊာမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ စစ္ေဆးမည္

 ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား ၎တို႔တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းတြင္သာ ႏွစ္ဆုံးစာေမး ပဲြ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စာေမးပဲြ အေျဖလႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သာ စစ္ေဆးရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုို္င္စိုးက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ သတ္မွတ္စာစစ္ဌာနရွိရာ ေက်ာင္း၌သာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းႏွစ္ဆုံးစာေမးပဲြ ေျဖဆို ရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အေျခ ခံပညာေက်ာင္းတုိင္း၌ စာစစ္ဌာ နဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။


‘‘ကေလးေတြက တျခား ေက်ာင္းေတြမွာ သြားေျဖရတာ အဆင္မေျပတာေတြရိွလို႔ ဒီႏွစ္ေတာ့ ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာပဲ ကိုယ္ေျဖဖို႔ ဆရာတို႔ဦးစီးကေန ေက်ာင္းေတြကိုေတာ့ ေျပာထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စုိးက ေျပာသည္။

ႏွစ္ဆုံးစာေမးပဲြစာစစ္ဌာန မ်ားကို ေက်ာင္းအလုိက္ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း စာေမးပဲြေမး ခြန္းကိုမူ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတုိင္း သာ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရစစ္ စာေမးပဲြေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆး မည္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား အျဖစ္ နီးစပ္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ထမ္း ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ မိမိေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပးရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘အရင္ႏွစ္ေတြက ခဲြေက်ာင္း ေတြဆို ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာ ကိုယ္ ေျဖလို႔မရဘူး။ ပင္မေက်ာင္းမွာ သြားေျဖရေတာ့ ရြာက ကေလး ေတြက အဲဒီရက္ေတြ ၿမိဳ႕ေပၚကို သက္သက္သြားရတယ္။ တခ်ဳိ႕ က်ေတာ့လည္း ရြာေက်ာင္းမွာ စာစစ္ဌာနဖြင့္ရင္ ပင္မေက်ာင္း က ဆရာမေတြက ရြာသြားေစာင့္ ရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ ကိုယ့္ေက်ာင္း နဲ႔ ကိုယ္ကေတာ့ အဲဒီဒုကၡသက္ သာတာေပါ့’’ဟု ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးမွ အထက္တန္းေက်ာင္း ခဲြ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေန ျဖင့္ စာေမးပဲြအေျဖလႊာမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္သတ္ မွတ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ ေဆးရန္ မလိုဘဲ ယခုပညာသင္ ႏွစ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး၊ ခ႐ုိင္ပညာ ေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ေနရာ ၌သာ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာစတုတၳတန္း ႏွင့္ အ႒မတန္းႏွစ္ဆုံးစာေမးပဲြ မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြက်င္းပမည့္ ရက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာနက ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ကို ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က စ၍ အစိုးရစစ္စာေမးပဲြအျဖစ္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။