အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားခံေျပး ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

 ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကို အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ တရားခံေျပး ဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ေျပာသည္။

 အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၇၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုကို အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ စြဲဆုိထား ေၾကာင္း၊ စြဲတင္ထားသည့္အမႈ  ၁၇ မႈျဖစ္ၿပီး တရားခံ ၇၀ ေက်ာ္၊ တရားခံေျပး ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေန ေၾကာင္း ဒုခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ဆုိသည္။


‘‘သက္ေသေခၚယူစစ္ေဆး တဲ့အခါ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈတခ်ိဳ႕ ရွိတယ္။ အဓိကနယ္ျခားေစာင့္ ရဲသက္ေသေတြက တျခားေဒသ ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကတဲ့အ တြက္ သက္ေသခၚတဲ့အခါ ၾကာ ေနတာျဖစ္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

 အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကို စစ္ ေတြတရား႐ံုး၌ တရားစြဲတင္စစ္ ေဆးေနေၾကာင္း ဒုခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးအပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕က ARSA ကို အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ယင္းေန႔၌ပင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ တရားခံေျပးဦးေရ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ံုးစာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္အမ်ားစု မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္ပြားၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

More in News Section