ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေရး အခက္အခဲမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဟိုတယ္မ်ား ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္မီရန္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း ကာ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းဒင္က ေျပာၾကားသည္။


‘‘လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာရွိေန တဲ့ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အ ခက္အခဲကို စုေပါင္းအေျဖရွာၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ဟုိတယ္တည္ ေဆာက္တဲ့ေနရာေတြမွာလည္း လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ဆုိတဲ့ (Do & Don't) အခ်က္ေလးေတြကိုလည္းArchitect (ဗိသုကာ) ႐ႈေထာင့္က ေန ေဝမွ်ေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းဒင္က ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းမွ ဟိုတယ္မ်ား စုစည္းကာ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္း မြန္ေစေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္း သိမ္းမႈမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္မီဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းကိုးခု၌ ဟိုတယ္ ဇုန္ ၁၉ ခု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဟို တယ္ဇုန္မဖြဲ႕စည္းရေသးသည့္ အ ျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဟို တယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထိန္း သိမ္းမႈအပိုင္းေတြကိုပါ ေခတ္နဲ႔ အညီ အမ်ားစုလက္ခံလာေအာင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းဒင္က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလကုန္အ ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဟိုတယ္ ၁,၅၅၈ လုံးရွိလာၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁၀၀ ေက်ာ္တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။