ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပမည္

ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar State Counsellor Office)

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူ ၾကမ္း၊ ပုဂၢလိကပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (MTF) က ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ တင္ျပမည္ဟု MTF ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုင္းခုိင္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယပတ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ (အေျခခံပညာက႑) ၌ အဆုိပါဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခုကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ျပခဲ့ သည္။

ဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခုႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အေသး စိတ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ တင္ျပမည္ဟု ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္ မ်ိဳးထြန္းက ဆုိသည္။

‘‘ဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခုကို ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာေလ့လာၿပီး အ ေသးစိတ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ထပ္ တင္ဖို႔ရွိတယ္။ ႏွစ္ပတ္အတြင္း တင္ေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာ ထားေပမယ့္ ဥပေဒေတြဆုိေတာ့ အခ်ိန္ေတာ့ ထပ္ယူၿပီး ေသခ်ာ ေလ့လာရမွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ျပထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခု အနက္ လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခ်က္ မ်ားကို ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္း၌ ေဝဖန္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။

‘‘တျခား ဥပေဒေတြေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဖတ္တုန္းပဲ။ ပုဂၢလိ က ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းက ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ပြဲဆူေန တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနက အသိအ မွတ္ျပဳလက္မွတ္မရွိဘဲ စာသင္ ရင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါေနတာကို ေဝဖန္မႈမ်ား ေနတယ္’’ဟု MTF မွ မူလတန္းျပ ဆရာ ဦးျမတ္သီဟထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိက ဆရာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကို MTF ပုဂၢလိကအစုအဖြဲ႕မွ ဆရာမ်ားက စုစည္းေနၿပီး အျခား ဥပေဒမူၾကမ္းႏွစ္ခု၏ အႀကံျပဳ ခ်က္ႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္ လည္တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ေနာက္ ဆက္တြဲက႑ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္၊ ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒမ်ား ဆက္တုိက္ ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ က႑ အလိုက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးေပ။

Top News