သန္႔ရွင္းသည့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားရွိျခင္းက ခရီးသြားက႑အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း ဒုသမၼတေျပာ

သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္သည့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား စိတ္ ခ်မ္းေျမ႕စြာ လည္ပတ္ေရးအ ေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း အမ်ဳိး သား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယ
သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ေျပာသည္။


ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ သြားလာမႈ လြယ္ကူေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေရး၊ ေကာင္းမြန္စြာတည္းခို ႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ စြာ စားသံုးႏိုင္ေရးတို႔သည္ အေရးႀကီးၿပီး သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္သည့္ သန္႔ စင္ခန္းမ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ခရီးသြားက႑တြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ သည့္ ေကာ္မတီညႇိႏိႈင္း အစည္း အေဝးပြဲ၌ ဒုတိယသမၼတက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပခရီး သြားမ်ားအတြက္ အဆင့္မီသန္႔ စင္ခန္းမ်ား ေနရာအႏွံ႔တြင္ မရွိ သျဖင့္ ခရီးသြားလာေနစဥ္ ဆီ ဆိုင္မ်ားတြင္သာ ဧည့္သည္မ်ား ကို အသံုးျပဳေစရေၾကာင္း၊ ေက်း ရြာမ်ားအေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအတြက္ သန္႔ စင္ခန္းျပႆနာ ပံုမွန္ႀကံဳေတြ႕ေန ရေၾကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာဧည့္ လမ္းၫႊန္ မဒါလီက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သန္႔စင္ခန္း အခက္အခဲေၾကာင့္ ဘဏ္တစ္ခုရွိ သန္႔စင္ခန္းကို ခြင့္ေတာင္းအသံုး ျပဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ရစ္တဲ့ဧည့္သည္ဆိုေတာ့ နင္တို႔ျမန္မာေတြ အိမ္သာသံုးရင္ ဘဏ္ကိုပဲလာၾကတာလားလို႔ ျပန္ေမးသြားတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ မင္း ကြန္းကဲ့သို႔ေနရာ၌ သန္႔စင္ခန္း အတြင္း ေရမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းသည္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို အခက္ အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ႐ုရွားဧည့္ လမ္းၫႊန္ ကိုဝင္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ပိုက္ ဆံေပးဆိုရင္လည္း ေပးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပိုက္ဆံေပးရတဲ့ သန္႔စင္ ခန္းေတြကိုယ္တိုင္က သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းေနတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ျပည္ တြင္းသန္႔စင္ခန္းမ်ား၏ ျပႆနာ သည္ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရွိေန ေၾကာင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ထုိင္၍ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ သန္႔စင္ ခန္း (ဗိုလ္ထိုင္)မ်ား မဟုတ္ေသာ္
လည္း သန္႔ရွင္းမႈရွိသည့္ ပံုမွန္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို နားလည္ေပး ေလ့ရွိေၾကာင္း မဒါလီက ေျပာ သည္။