စုပ္ခြက္ငါးမ်ားေၾကာင့္ တြံေတးရွိ ငါးေမြးကန္မ်ား ပ်က္စီးၿပီး ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္ေန

ဓာတ္ပုံ- BANCA

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရး ကန္မ်ားတြင္ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား ေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴေရးထိခိုက္ဆံုး ႐ႈံးကာ ေဂဟစနစ္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္  သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး (BANCA) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ခတၳိယေက်း ရြာရွိ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားအ တြင္း စုပ္ခြက္ငါး (Sucker Fish) ေဒသအေခၚ ေႁမြေပြးငါးခူမ်ား ဝင္ ေရာက္ဖ်က္ဆီးေန၍ BANCA အသင္းက သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ ရာ ခတၱိယေက်းရြာရွိ ငါးကန္ဧက ၈,၀၀၀ ခန္႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုး ႏွစ္ ၂၀၁၄ ကစတင္၍စုပ္ခြက္ငါး မ်ားေၾကာင့္ ငါးကန္မ်ား ပ်က္စီး ကာ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဧက ၄၀ ရွိ ငါးကန္တစ္ကန္ ငါးေဖာ္ခ်ိန္တြင္ စုပ္ခြက္ငါးပိႆာခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ (ေကာင္ေရ ၄,၀၀၀ ခန္႔) ထြက္ရွိေနျခင္း၊ ငါးကန္အ လုပ္သမားမ်ား ေျခလက္တို႔တြင္ စုပ္ခြက္ငါးမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိ ျခင္း၊ ငါးၾကင္း၊ ငါးေခါင္းပြတို႔ အား ေကြၽးေမြးသည့္အစာေတာင့္ မ်ားကို စုပ္ခြက္ငါးမ်ားက လုယက္ စားေသာက္သျဖင့္ ေမြးျမဴထား သည့္ ငါးမ်ားအစာဝလင္စြာ မစားရျခင္း၊ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား၏ ဆူးေတာင္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ကာ ဒဏ္ရာရေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ငါးေမြးကန္၏ ကန္ေပါင္နံရံမ်ားကို တူးဆြျခင္းေၾကာင့္ကန္ေပါင္ ပ်က္စီးၿပီး ငါးထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရျခင္း မ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

စုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေဒသမ်ိဳးရင္း မဟုတ္ဘဲ မူရင္းေဒ သသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ကျဖစ္ၿပီး အလွေမြးငါးအျဖစ္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ မ်ိဳး စိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴသူမ်ား က ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ဆက္ လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ ဘဲ နီးစပ္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအ တြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးစံအရ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ငါးကန္မ်ားအတြင္း လႊတ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားသို႔ ေရာက္ရွိ ျပန္႔ပြားေနေၾကာင္း ေလ့လာရာတြင္ ပါဝင္သည့္ BANCA အသင္း Program Officer ကိုေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းငါးမ်ားကို ငွက္ႏွင့္အျခားေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားက ဖမ္းဆီးစားေသာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေဒသရင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ငါးရံ႕၊ ငါးပတ္စသည့္ အသားစား ၾကဴးသည့္ ငါးမ်ားပင္ စားေသာက္ မႈမရွိျခင္း၊ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ လည္း စားသံုးသူ ဝယ္လက္မရွိ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလြန္ပြားမ်ား ေနသည္။

စုပ္ခြက္ငါးမ်ားကို ကန္ငယ္ တစ္ခုအတြင္း သိုေလွာင္ကာေသ ဆံုးသည္အထိ ထားရွိေသာ္လည္း ေရအနည္းငယ္ရွိသည့္ ကန္အ တြင္း၌ပင္ ဗြက္ေရမ်ားအၾကား တစ္လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ရွင္ေန ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘သူက တြင္းေအာင္းသားလို ျဖစ္ေနတာ။ ငါးကန္လုပ္သားေတြ ကို ပိုင္ရွင္ကစား ဘာညာေျပာ ေတာ့ စားၿပီးယားတာေတြ ဘာ ေတြျဖစ္တယ္။ သူက အပုပ္အစပ္ေတြလည္း အကုန္စားတယ္’’ ဟု ကိုေသာ္ၿဖိဳးေရႊက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ငါးကန္ေနလုပ္ သားမ်ားက အဆိုပါငါးမ်ားကိုစား ေသာက္ၾကည့္ရာ ခႏၶာကိုယ္ယား ယံျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းေရာဂါေဟာင္း မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ အျပင္ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေျပာျပ ခ်က္အရ ငါးသတ္ေဆးမ်ား၊ လွ်ပ္ စစ္ေရွာ့ခ္တိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေသာ္လည္း မ်ိဳးပြားမႈေလ်ာ့ က်ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ပြားမ်ား ေနဆဲျဖစ္သည္။

စုပ္ခြက္ငါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယခုအခါ တြံေတး ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဝါၿမိဳ႕ နယ္ဝန္းက်င္ တစ္ဝိုက္၊ မိုးယြန္း ႀကီးအင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အင္း ေလး ကန္အတြင္းအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။

ယင္းငါးမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါက ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈက် ဆင္းျခင္း၊ သဘာဝငါးသယံဇာတ ရွားပါးလာႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာကာေရဝပ္ ေဒသမ်ားကို ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရလုပ္ သားမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အျမန္ ဆံုး ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းသင့္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန တို႔သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။