ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(လႈိင္နယ္ေျမ)ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ စာသင္ေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံ

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ RC 2 ရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း သင္တန္းပို႔ခ်ေနေသာ တကၠသိုလ္ဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စာသင္ေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္ သန္းႏွစ္ေထာင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားေၾကာင္း လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ပိတ္ထားၿပီး ဒီ ဇင္ဘာ ၄ ရက္က ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (လႈိင္ နယ္ေျမ) RC-2 တြင္ ငါးထပ္စာ သင္ေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ သီေရတာ မ်ား၊ စာသင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရ ပိုက္လုိင္းမ်ား၊ မိလႅာစနစ္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ တုိင္းအစုိးရ ၏ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္၌ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

‘‘၂၀၁၈-၁၉ ဧၿပီကေန စက္ တင္ဘာအထိ တုိင္းအစုိးရရဲ႕ၾကားဘတ္ဂ်က္မွာ ငါးထပ္အေဆာင္ သစ္ေဆာက္ဖုိ႔နဲ႔ မိလႅာပိုက္ေတြ၊ ေရပုိက္ေတြျပဳျပင္ဖုိ႔၊ သီေရတာ ေတြျပဳျပင္ဖုိ႔ ဘတ္ဂ်က္တင္ထား တယ္။ သန္းႏွစ္ေထာင္ေလာက္ ေတာင္းထားတယ္။ ခြင့္ျပဳမွရမွာ။ မျပဳျပင္ မထိန္းသိမ္းဘဲထားေတာ့ ေက်ာင္းက ရဲြၿပဲသြားတယ္’’ ဟု ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကေျပာသည္။

အထပ္ငါးထပ္ပါေသာ စာ သင္ေဆာင္သစ္တြင္ လက္ေတြ႕ ခန္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား ထည့္ သြင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်ေငြက်ပ္သိန္း ၁,၇၀၀ ေက်ာ္လ်ာထားကာ က်န္ျပဳျပင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ ဂ်က္လ်ာထားစာရင္း၌ က်ပ္သန္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ ေတာင္းခံထား ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲေအာင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၀င္ ခြင့္ရ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္အား ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(လႈိင္နယ္ေျမ) တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕ခန္းမ်ားအဆင္ သင့္မျဖစ္ေသးသျဖင့္ လက္ေတြ႕ ခ်ိန္ (Practical)မ်ားကုိ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ပင္မ၌ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္၌ ပထမႏွစ္အျပင္ ဒု တိယႏွစ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားကုိပါ လႈိင္နယ္ေျမတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ လ်ာထား ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာႏွင့္ ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားဌာန လက္ေထာက္ ေမာ္ကြန္းထိန္းဦးေအာင္စုိးက ဆုိ သည္။

ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ လႈိင္နယ္ေျမရွိ စာသင္ေဆာင္မ်ား အနက္ တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ မ်ား၊ သီေရတာမ်ားပါ၀င္သည့္ စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအသုံးျပဳမည့္ ေက်ာင္းအိမ္သာမ်ားကုိ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္၏ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ သိန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ)ေနရာကုိ ေဒသ ေကာလိပ္(၂) ရန္ကုန္အျဖစ္ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၈၁ အထိဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္တကၠ သုိလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ၿပီး ၁၉၉၆ တြင္ အ ေဆာက္အအုံကုိ ပိတ္ထားခ့ဲ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာအထိ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ ေရးအထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ သူငယ္တန္းမွ ပၪၥမတန္းအထိ အ တန္းမ်ားကုိ အဆုိပါေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Top News