၁၇ လအတြင္း ပညာေရး၀န္ထမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူခ့ဲဟုဆုိ

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ဧၿပီမွ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္အထိ ၁၇ လအတြင္း ပညာေရး၀န္ထမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္း ဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူခဲ့ ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။

၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ပ်က္ယြင္း မႈ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ စာျဖင့္ သတိေပးခံရသူ ၅၂၅ ဦး၊ ႏွစ္တုိး လစာရပ္ဆိုင္းခံရသူ ၃၈ ဦး၊ရာထူးတိုးရပ္ဆုိင္းခံရသူ ေလးဦး၊ ရာထူး အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခံရသူ ၂၃ ဦး၊ ရာ ထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသူ ၁၆၆ ဦး၊ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသူ ၈၅ ဦး၊ တာ၀န္မွယာယီရပ္ဆိုင္းခံ ရသူသုံးဦး၊ စုစုေပါင္း ၈၄၄ ဦးရွိ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာ သည္။

‘‘ေက်ာင္းသားမိဘနဲ႔ ျပည္သူူ လူထုတိုင္ၾကားမႈေၾကာင့္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ကေန ႏုိ၀င္ဘာအထိ ရွစ္လအ တြင္းမွာကုိ ရာထူးကထုတ္ပယ္ခဲ့ တဲ့၀န္ထမ္း ၅၆ ဦးရွိပါတယ္။ လူ မႈေရးျပႆနာေတြ၊ ဒါေတြသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုံး၀ခြင့္မလႊတ္ဘူး။ ၿပီးရင္ အမႈရပ္ဆုိင္း ခုိင္းတာတို႔၊ အမႈ႐ုပ္သိမ္းတာတို႔ကုိ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ၾကတယ္။ မ ညႇာပါနဲ႔။ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိၾကည့္ ပါ’’ ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွ၁၀ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳ လုပ္သည့္ အေျခခံပညာေရးက႑ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိဌာန ၁၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားရာ ၀န္ထမ္း စည္းကမ္းဆုိင္ရာ အေရးယူအျပစ္ ေပးမႈမ်ားတြင္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းအ မ်ားဆုံးပါ၀င္ၿပီး ၇၃၄ ဦးရွိသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ဒုတိ ယေနရာတြင္ရွိၿပီး ၁၇ လအတြင္း အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ၆၈ ဦးအေရးယူအျပစ္ေပးခံရသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေငြ ေၾကးရွင္းတမ္း မထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပ ညာေရးရန္ပုံေငြမ်ား အလြဲသုံးစား ျပဳျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္ မလုိက္နာျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးျပႆ နာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ ထမ္းမ်ားကုိ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အေျခခံပညာ က႑ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ စာရင္းကုိ အစုိးရအဆက္ဆက္ပထမဆုံးတရား၀င္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အရင္တုန္းကလုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔မညီရင္ အေရးယူခံရ မယ္လုိ႔ သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ ထုတ္ ေျပာတာျဖစ္မွာေပါ့။ အေရးယူ တာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ ေရးယူတဲ့အေၾကာင္းရင္း ခုိင္လုံဖုိ႔ လုိတယ္။ မွားယြင္းစြာအေရးယူမႈ ေတြ အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ကတည္းကရွိခဲ့တယ္။ အခုလည္း ငါန္းဇြန္မွာ ပညာေရးမွဴး႐ုံး၀န္ ထမ္းက အလြဲသံုးစားလုပ္သြားလုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးနဲ႔ ဒုၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးကုိ Double Punish- ment ေပးတယ္ဆုိရမယ့္ ရာထူး တစ္ဆင့္နိမ့္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်တယ္။ ေငြ လည္း စိုက္ေလ်ာ္ေစတယ္။ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးက စီမံခန္႔ခြဲမႈအား နည္းလုိ႔ ရာထူးကေလွ်ာ့ခ်တယ္ဆုိ ေပမယ့္ ဒီေငြကုိ သူတို႔အလြဲသုံးစား လုပ္တယ္လုိ႔ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမွသာ စုိက္ေလ်ာ္ခုိင္းရမယ္။ ဘာအ ေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ဘယ္ဥပေဒပုဒ္မ ေၾကာင့္ ေငြစုိက္ေလ်ာ္ခုိင္းလဲဆုိ တာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အေရးယူတဲ့ကိစၥ တိုင္းက မမွန္ဘူးလုိ႔ေျပာစရာျဖစ္ လာတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အ တြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳး လႈိင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ေအာက္တြင္ အရာထမ္း၊အမႈထမ္း၄၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။