ေလးေယာက္တြဲအေခြသစ္ထြက္မယ့္ ဂ်ီလတ္၊ သအုိ၊ ဟန္ထြန္းနဲ႔ ေ၀လ

အမ်ိဳးသားအဆုိေတာ္ ေလးဦးပါ၀င္သီဆုိထားသည့္ မူလေလးျဖာအေခြ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

‘‘တစ္ေယာက္ကုိ ႏွစ္ပုဒ္္စီ၊ Group Song တစ္ပုဒ္ပါမယ္။ စုစု ေပါင္း ကုိးပုဒ္ပါပါမယ္’’ ဟု မူလ ေလးျဖာအေခြတြင္ပါ၀င္သီဆုိ ထားေသာ အဆုိေတာ္ဟန္ထြန္း က ေျပာသည္။

ယင္းအေခြတြင္ ဟန္ထြန္း ႏွင့္အတူ ဂ်ီလတ္၊ သအုိႏွင့္ေ၀လ တို႔ပါ၀င္သီဆုိထားၿပီး အေခြအ မည္ေပးထားသည့္ ‘မူလေလးျဖာ’ သီခ်င္းကုိ အဖြဲ႕လုိက္သီဆုိထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘မူလေလးျဖာဆုိတာက ေျမ ရယ္၊ ေလရယ္၊ ေရရယ္၊ မီးရယ္ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ေရးထားတဲ့သီ ခ်င္းေလးပါ။ အဲဒီသီခ်င္းကုိ ေအာင္ကုိျမင့္ေရးထားေပးတာ ပါ’’ ဟု Group Song သီခ်င္းအ ေၾကာင္း   ဟန္ထြန္းက  ေျပာ သည္။

ယင္းအေခြတြင္ ပါ၀င္သည့္ ၎၏သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကုိ ေတးေရး အသစ္ႏွစ္ဦးက ေရးစပ္ေပးထား ၿပီး သူငယ္ခ်င္းအတြက္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ႏွင့္ အသည္းကြဲသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

‘‘အတြဲေခြမလုပ္တာလည္း ၾကာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ဆုိ တစ္ကုိယ္ ေတာ္ေခြကလည္း မၿပီးေသးေတာ့ ေလးေယာက္တြဲ  ထြက္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေက်နပ္တယ္။ အားရ ပါးရရွိပါတယ္’’ ဟု ဟန္ထြန္းက ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေဖ်ာ္ ေျဖပြဲမ်ားသြားေရာက္သီဆုိျဖစ္ ေနၿပီး တစ္ကုိယ္ေတာ္အေခြအ တြက္လည္း သီခ်င္းမ်ားစုေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

Top News