ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား အြန္လိုင္းမွ ဧည့္စာရင္းတိုင္သည့္စနစ္ စမ္းသပ္

ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားသည့္ စနစ္ကို စတင္စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္ဇုန္) ဒုဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ၿပံဳးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ဇုန္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အဆိုပါစနစ္ကို ယခု ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဟိုတယ္အလံုး ၁၃၀ ခန္႔ စမ္းသပ္အသံုးျပဳေနၿပီဟု ၎ကေျပာသည္။


 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းဟိုတယ္ ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အနက္ ၂၀၀ ခန္႔ကို အြန္လိုင္းက တစ္ဆင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ သင္တန္းေပးခဲ့သည္။

‘‘ဟိုတယ္အေသးေလးေတြ ကေတာ့ ဒီစနစ္ကို သံုးႏုိင္ဦးမယ္ မထင္ဘူး။ ဟိုတယ္ ၁၅၀ေလာက္ပဲ သံုးႏုိင္မယ္မွန္းထားတယ္’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ၿပံဳးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ေန႔စဥ္ ဧည့္စာရင္း ရွစ္ေစာင္မွ ၁၅ ေစာင္အထိ တိုင္ၾကားရၿပီး အြန္လိုင္းစနစ္ေဆာင္ရြက္၍ စာရြက္ဖိုးႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အေျခစိုက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကြန္ပ်ဴတာကေန ခလုတ္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ခါ တည္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးသားျဖစ္ သြားမွာပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က လည္း ဟိုတယ္ေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားမႈေတြကို အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါစနစ္ကို ဝက္ဘ္ဆိုက္အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဧည့္စာရင္းတိုင္လိုသည့္ ဟိုတယ္ သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေပးအပ္ထားသည့္ User Name ႏွင့္ Password ကိုအသံုးျပဳ၍ ဧည့္သည္မ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းကာဧည့္စာရင္းတိုင္ရမည္။

 ထိုစနစ္ကို စမ္းသပ္ဆဲ ကာလျဖစ္၍ ဟိုတယ္မ်ားသည္ ဧည့္စာရင္းကို အြန္လိုင္းသာမက ပံုမွန္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲျဖစ္သည္။