ပညာေရး၀န္ထမ္းအား နာမည္တပ္ဖိတ္ၾကားသည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္လံုး၀႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ NNER ေတာင္းဆို

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား(ဓာတ္ပံု − အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး)

 ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ ဦးတစ္ေယာက္တည္းအား အမည္ တပ္ဖိတ္ၾကားသည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ုံး ေၾကညာခ်က္ကို လံုး၀႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) က ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာင္းဆိုသည္။

 အဆိုပါ ျပည္ပခရီးစဥ္ဖိတ္ ၾကားမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က စတင္ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။


ထိုေၾကညာခ်က္ကို ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ခုခန္႔က ဒီဇင္ဘာ၂၂ ရက္တြင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္မ်ားအသီးသီးထုတ္ ျပန္ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ NNER က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းသေဘာထားေၾကညာခ်က္ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာအစိုးရပါ၀င္လက္ မွတ္ထိုးထားေသာ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Sustainable Development Goals) အရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြၽန္း ငယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆရာအတတ္ သင္တန္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းနာအပါ အ၀င္ အရည္အေသြးျမင့္ဆရာ မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈကို ေရရွည္ တိုးျမႇင့္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည့္အစား ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ယခုကဲ့သို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုက်င့္သံုးၿပီး ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ား၏ တစ္သက္တာသင္ယူႏိုင္ ခြင့္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပိတ္ ပင္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ NNER က ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ၿပီး ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္ လံုး၀႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ NNER က ေတာင္းဆိုထားသည္။

‘‘သမၼတ႐ုံးရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ ပညာေရး၀န္ႀကီး႐ုံးက ထပ္ ဆင့္ၫႊန္ၾကားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒါက ပညာေရးအတြက္ဆိုရင္ Academic Freedom (ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္)ကို ခ်ဳပ္ကိုင္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို ပညာေရးအ သိုင္းအ၀ိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ NNER အေနနဲ႔က ပညာေရးဆိုင္ရာဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြပါ ၀င္ေနတဲ့ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ေတာ့ ဒီကန္႔ကြက္မႈေတြကို ထပ္ၿပီး ေထာက္ခံေပးတဲ့သေဘာေပါ့’’ဟု NNER ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္ ေတာင္ ကုတ္ဒီဂရီေကာလိပ္မွ ကထိက ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာ ၾကားသည္။

 ျပည္ပခရီးစဥ္သြားေရာက္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ပညာေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ အခက္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး လႊမ္း မိုးခ်ဳပ္ျခယ္မႈကင္းသည့္ ပညာေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအရည္ အေသြးတိုးတက္မႈကို တားဆီး ပိတ္ပင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈ မ်ားရွိေနသည္။

‘‘အမိန္႔ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ၿပီးရင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရ တာက ႐ႈံးတယ္လို႔ ယူဆတဲ့သ ေဘာက ပညာေရးမွာ နဂိုကတည္း ကရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ႐ႈံးတယ္ လို႔ တြက္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုက ေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတာကို ျပဳျပင္ေပး တယ္ဆိုတဲ့ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ဳိးရွိ ဖို႔လိုတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ အာကာ မိုးသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက ဖိတ္ၾကားလာတိုင္း မလိုအပ္ဘဲ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားမေစလႊတ္ရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါက အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကိုသာ ေစလႊတ္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာတကၠ သိုလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအရ ပညာေရး၀န္ ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သင္တန္း၊ ပညာသင္၊ အစည္းအ ေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ညီလာခံ၊ ဖိုရမ္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား  သြား ေရာက္ေနသည္။

Top News