အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြတစ္ရက္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက အလုပ္သမားတစ္ဦး တစ္ရက္အနည္းဆုံးလုပ္ခကုိ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ႏႈန္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန႐ံုး၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေ၀း တြင္ အဆိုပါႏႈန္းထားကုိ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္သည့္အျပင္ ယခင္က အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ အလုပ္သမား ၁၅ ဦးအထက္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ံဳး၀င္သည္ဆုိသည့္အစား အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအထက္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

‘‘တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မခြဲျခားဘဲ နဲ႔ တစ္ျပည္လုံး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္တာျဖစ္ပါ တယ္။ အရင္က ၃,၆၀၀ ဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၄,၈၀၀ ဆုိေတာ့ ၁,၂၀၀ ေလာက္တုိးသြားတဲ့အေန အထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသတ္ မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္သမား ေတြလည္း လက္ခံႏုိင္မယ့္အေန အထားျဖစ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါ တယ္’’ ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္ အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက အစည္းအ ေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္ မ်ားအား ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔မဆုံးျဖတ္မီ အလုပ္ ရွင္မ်ားက တစ္ရက္လုပ္ခကုိ က်ပ္ ၄,၀၀၀ ခန္႔သာေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားက က်ပ္ ၅,၆၀၀ ႏွင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အ စည္းအခ်ိဳ႕က က်ပ္ ၆,၆၀၀ ေပး ရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ယခုေရြး ခ်ယ္ေသာႏႈန္းထားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအဆုိျပဳႏႈန္းထက္ က်ပ္ ၈၀၀ ပုိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆုိထားသည့္ အဆုိျပဳ ႏႈန္းထက္ က်ပ္ ၈၀၀ ေလ်ာ့နည္း ကာ ၾကားႏႈန္းျဖစ္သည္။

ယင္းႏႈန္းထားကုိ အစည္းအ ေ၀းတြင္ အလုပ္ရွင္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားဘက္က လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

‘‘သတ္မွတ္လုိက္တာ လုပ္ ငန္းရွင္ဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါ တယ္။ တရား၀င္လည္း ကန္႔ ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔မတတ္ ႏုိင္တဲ့ေစ်းပါ’’ ဟု အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အ မ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ အ လုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚခုိင္ခုိင္ ႏြယ္က ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္က ျမန္ မာႏုိင္ငံသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ထက္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားျခင္း၊ အခြန္ အခႀကီးျမင့္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးလုံ ေလာက္စြာမရရွိျခင္းႏွင့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္း စ သည့္အခ်က္မ်ား ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယခုေရြးခ်ယ္သည့္ ႏႈန္းထားကုိ လက္မခံႏုိုင္သျဖင့္ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္တုိင္ပင္မည္ဟု ေဒၚ ခုိင္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ဦးေနာ္ေအာင္က မူ ေရြးခ်ယ္ေသာအနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြႏႈန္းထားသည္ လက္ခံ ႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိေသာ္ လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအခ်ိန္ တစ္ခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟုဆုိသည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြက ၅,၆၀၀ ေတာင္းၾကတာေလ။ ဒါ ေပမဲ့ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္လုိက္တာ ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ အ လုပ္သမားေတြေက်နပ္မွာမဟုတ္ ဘူးလုိ႔’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ကလည္း လက္ရွိသတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္း ထားသည္ အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆုိသည့္ႏႈန္းထားမဟုတ္ သျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းဆုိ သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔အလုပ္သမား ေတြက ၅,၆၀၀ က်ပ္ကုိ ဘာ ေၾကာင့္ေတာင္းဆုိေနၾကတာလဲ ဆုိတာကုိလည္း အခ်က္အလက္ နဲ႔ရွင္းျပထားၿပီးၿပီ။ ေတာင္းဆုိ ခ်က္အတိုင္း မရရွိတဲ့အတြက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာ ဘယ္ လုိကန္႔ကြက္မႈလုပ္မယ္ဆုိတာကုိ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ စုစည္းတုိင္ပင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္သြားဖုိ႔ ရွိတယ္’’ ဟု အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အနာ ဂတ္အလင္းတန္းမ်ားဆုံမွတ္အ ဖြဲ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာေဒၚသက္သက္ ေအာင္ကေျပာသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက အနည္းဆုံး လုပ္ခ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း သည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည္ ကလြဲ၍ အက်ိဳးမရွိႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းထြန္း ႏုိင္က ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြတိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ခစားလုပ္ငန္း (CMP)မ်ား အေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး႐ုိက္ခတ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရွင္ဦးေအးေသာင္းက မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက ယခုေရြးခ်ယ္သတ္ မွတ္ခဲ့ေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ထံ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္တင္ျပ မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အ ခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေစာင့္ဆုိင္းရဖြယ္ ရွိၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါက ကန္႔ကြက္မႈရွိ၊ မရွိရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ဦးသိန္း ေဆြက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုသတ္မွတ္ ခဲ့ေသာအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သည္ ကန္႔ကြက္သူမရွိပါက မတ္လခန္႔တြင္ စတင္အသက္၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္သူရွိပါကျပန္ လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ သည္။

More in News Section

Top News