အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား နည္းပညာ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ IP Networking Lab တစ္ခု ဟြာေ၀းေထာက္ပံ့

 အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား အုိင္စီတီနည္းပညာျမင့္မားလာ ေရးေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ရန္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ ဗဟိုပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းသို႔ ဟြာေ၀းက IP Networking Lab တစ္ခုလွဴဒါန္းမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘မိတၳီလာဗဟိုပို႔ေဆာင္ေရး နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းဟာ ျမန္မာ ICT လုပ္ငန္းက႑ရဲ႕ တုိး တက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ အစိုး ရ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ကို ေရတိုေရာ ေရရွည္မွာပါ ျမင့္ မားလာေစဖို႔အတြက္ သတင္းအ ခ်က္အလက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕ သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ ပထမဦးဆုံးေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ လာမွာပါ’’ဟု ဟြာေ၀း ျမန္မာ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္ တာ Mr.Bob Zhu က ေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါေက်ာင္းသည္ ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိေသာ ဌာ န ၁၈ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား စြမ္းရည္တုိးတက္ ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ သင္ တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ ေပးရာတြင္ ICT နည္းပညာအသုံး ခ်မႈမ်ားကိုပါ တဲြဖက္ျပဳလုပ္ေပး ႏုိင္ရန္ IP Networking Lab တစ္ခုႏွင့္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟြာေ၀းက ဆုိသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္း ေက်ာင္းဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို စြမ္း ရည္တုိးတက္ဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးေနတဲ့ ေလ့က်င့္ေရးသင္ တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ IP Networking Lab နဲ႔ အတူ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အျပင္ ေက်ာင္း က နည္းျပေျခာက္ေယာက္ကို လည္း ျပန္လည္သင္ၾကားေပးဖို႔ သင္တန္းေတြ ေပးတဲ့အတြက္ သင္ ၾကားေရးမွာ ပိုၿပီးအက်ဳိးရွိ ရွိ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ဗဟိုပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးခ်စ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

ICT က႑ လ်င္ျမန္စြာတုိး တက္လာေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ICT ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလုိ အပ္ေနသည့္ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရွိသျဖင့္ အစိုးရအရာထမ္း၊ ၀န္ ထမ္းမ်ားအား ICT နည္းပညာ လဲႊေျပာင္းေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟြာေ၀းက ဆုိသည္။ ။