မိတီၳလာႏွင့္ ျမင္းၿခံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အမည္ အလဲြသုံးစားလုပ္သူႏွစ္ဦးကုိ ေကာ္မရွင္သတိေပး

မိတၳီလာႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အမည္ ကို အလဲြသုံးစားလုပ္ကာ ၿခိမ္း ေျခာက္အာဏာျပမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အမည္ခံၿပီး အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကို ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း၊ အာဏာျပျခင္းမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေကာ္မရွင္႐ုံးခဲြမွ လဲြ၍ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ႐ုံးခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္  တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္၌ ၎ေကာ္မရွင္က သတင္းစာမ်ားတြင္ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

‘‘ငါတို႔က လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က၊ မင္းတုိ႔ဘာျဖစ္သြား မယ္၊ ညာျဖစ္သြားမယ္ဆုိၿပီး ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြ လုပ္တယ္လို႔ ခံရ တဲ့သူေတြက အေၾကာင္းၾကား လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ ေၾကညာခ်က္ထုတ္လုိက္ေတာ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းနဲ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ လည္း လုပ္ရကိုင္ရအဆင္ေျပ သြားမယ္။ ေကာ္မရွင္က လူဆုိ ၿပီး အားနာၿပီး မလုပ္ရင္႐ႈပ္ကုန္ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အ ခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးခဲြ ေကာ္ မရွင္၏ တာ၀န္ခံႏွင့္ တာ၀န္ေပး အပ္ထားသည္ဟုဆုိကာ ေကာ္မ ရွင္အမည္  အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္ သူႏွစ္ဦးကိုေခၚယူၿပီး ကနဦးသတိေပးထားၿပီး ဆက္လက္က်ဴးလြန္ပါက တရားစဲြဆိုမည္ဟုဆုိသည္။ ‘‘သူတုိ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအ တြက္လုပ္တယ္ဆိုရင္  ေကာင္း တာေပါ့။ အန္ကယ္တုိ႔လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ၀င္လုပ္ေပးေနလုိ႔ ေက်းဇူးေတာင္ တင္ရဦးမယ္’’ ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိ ေပးတုိင္ၾကားလိုပါက ေနျပည္ ေတာ္၊ မႏၲေလး႐ုံးခဲြမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ တုိက္႐ုိက္ေပးပို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အ ခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးခ်ဳပ္ကို အမွတ္(၂၇)ျပည္လမ္း ၆ မုိင္ခဲြ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္ လွစ္ထားၿပီး ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔တုိက္႐ုိက္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴ သီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာ္မရွင္႐ုံးခဲြတာ ၀န္ခံ ေဒၚဇူးဇူးရတနာေဆြ၊ ဖုန္းနံ ပါတ္ ၀၉  ၄၃၁၀၉၀၅၆ ထံ ဆက္ သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလး႐ုံးခဲြ တာ၀န္ခံ  ေဒၚႏွင္းယုယုေအာင္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၅၃၄၃၆၅၀ ထံ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း  အ ေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ္ မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး  ေဖာက္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ ကမၻာ့လူ႔ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ ခံရျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ပါ၀င္ခ်ဳပ္ ဆိုထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအ ေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခဲြျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ခံရပါက ေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။