ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိဟု ဦးဝင္းထိန္ေျပာၾကား

လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးမည့္ အဖြဲ႕မ်ား ရွိလာမည္ဟုဆို
ဒီခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအ႒မအႀကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ဇန္နဝါရီတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးမည့္အဖြဲ႕မ်ားရွိလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာ ၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ၏ပထမဗဟိုေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး အၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္တစ္ ဦး၏ေမးျမန္းမႈကို ဦးဝင္းထိန္က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။


‘‘အခုလာမယ့္ တတိယအ ႀကိမ္မွာလည္း လက္မွတ္ထိုးမယ့္ အဖြဲ႕ေတြ ရွိလာၿပီဆိုတာေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီး ေျပာထားခ်င္တယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအီခံေနျခင္း’၊ ‘ေရွ႕မေရာက္ျခင္း’ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဟု ဦးဝင္းထိန္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၍)ၾကာလွခ်ည့္ရဲ႕လို႔ မေအာက္ ေမ့နဲ႔။ ၾကာကိုၾကာမွာ။ ဒါက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆုတ္ ယုတ္သြားတာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

 ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္  အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း ကလည္း လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး၌ အမ်ိဳး သားအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ (National Accord) မ်ားတိုးလာ ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္တိုးလာရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က ဆက္တိုက္ႀကိဳးစား ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေတာ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မႈက အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္လာေနတယ္လို႔ အဲဒီ လိုေျပာႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ဦးဉာဏ္ ဝင္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာအတြင္း  ‘ဝ’ႏွင့္ မိုင္းလားေဒသသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္စိုးက ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ကိုတစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ပါဝင္ၿပီးမွ လိုလား ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။