ႏွစ္သစ္၏ ပထမဆုံးရက္တြင္ ကေလးေမြးသူပုံမွန္ေန႔ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား

၂၀၁၈ ၏ ပထမဆုံးရက္ (ဇန္န၀ါရီ ၁ ) တြင္ကေလးေမြးဖြား ႏႈန္းပုံမွန္ေန႔ထက္ မ်ားျပား ေၾကာင္း သားဖြားဆရာ၀န္အခ်ဳိ႕ က ေျပာသည္။


‘‘၁-၁-၂၀၁၈ မွ ခဲြေမြးခ်င္ ပါတယ္ဆိုၿပီး စာရင္းေပးထားတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ စာရင္းေပး ထားတဲ့ထဲက တစ္၀က္ေလာက္ က မေန႔(ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္) ကပဲအေရးေပၚေမြးကုန္တယ္။ ကေလးက ေအာင့္ထားလုိ႔မွမရတာ။သူထြက္ခ်င္ထြက္မွာပဲ’’ ဟု သားဖြားမီးယပ္ အထူးကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ကေျပာသည္။

လေစ့လာလွ်င္ ေမြးရမည့္ ေန႔ႏွင့္အခ်ိန္ကုိ ေဗဒင္ဆရာမ်ား က ေမြးခုိင္းသည့္ေန႔ေရြးကာ မီး ဖြားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္မ်ားသည္ ကေလးခဲြေမြး မည့္ေန႔အျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကုိ အေရြးမ်ားေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံ အုပ္ေဒါက္တာ ပပက ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  ယခုႏွစ္ဦး ရက္တြင္ ေမြးမည့္ ကေလးဦးေရ ပိုမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

ရန္ကုန္အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံ ႀကီးတြင္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီ အထိ ကေလး ၂၁ ဦး ေမြးဖြားထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ စာရင္းေတြအရ ခန္႔မွန္းၾကည့္ရင္ အရင္ႏွစ္ New Year နဲ႔စာရင္ ဒီႏွစ္ေမြးတဲ့ ကေလးအေရအတြက္က ပိုမ်ားပါမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွာ ေမြးတဲ့ကေလးအေရအတြက္ ကို အတိအက်မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ပိုမ်ားတာကေတာ့ ေသခ်ာပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာပပက ေျပာ သည္။ 

အဆုိပါ ေဆး႐ုံတြင္ ပုံမွန္ အားျဖင့္ ေန႔စဥ္ကေလးဦးေရ ၅၀ ခန္႔ ေမြးဖြားေလ့ရွိၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္လည္း ယင္းႏႈန္းအတုိင္း ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္အမ်ဳိးသမီး ေဆး႐ုံ တြင္ေမြးေသာ ကေလးမိခင္မ်ား သည္ ႏွစ္ဦးရက္ကိုလိုခ်င္၍ ႀကိဳတင္စာရင္းေပး ခဲြေမြးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲေမြးခ်ိန္ေရာက္၍ေမြးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။