အသက္မျပည့္သည့္ မိန္းကေလးကုိ ခုိးယူေပါင္းသင္း၍ မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ အ သက္မျပည့္သူကုိ ခုိးယူေပါင္း သင္း၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ ဖြဲ႕ ရဲမွဴးလွေ၀ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းမႈ ၂၇၀ ရွိၿပီး ခုိးယူေပါင္းသင္း၍ ျပဳက်င့္ခံရမႈ ၁၁၆ မႈျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။


ယင္းသု႔ိျဖစ္ျခင္းသည္ (၁၆) ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ မိန္းကေလး ကုိ ေပါင္းသင္းလွ်င္ မိန္းကေလး က အလုိတူသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုိ မတူသည္ျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈေျမာက္ ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းျခင္းကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားက မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ရဲမွဴးလွေ၀ က ေျပာသည္။

 မုဒိမ္းမႈ ေျမာက္ေစေသာ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ (၁၄)ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးကုိ ကာမစပ္ ယွက္လွ်င္ အဆုိပါမိန္းကေလးက အလုိတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ ျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈေျမာက္သည္ဟု ယခင္ျပ႒ာန္းထားၿပီးယင္းျပ႒ာန္း ခ်က္ကုိ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ရာ တြင္ အသက္(၁၄)ႏွစ္ေအာက္ဟူ ေသာ စကားလုံးအစား (၁၆)ႏွစ္ ေအာက္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

‘‘ရပ္ကြက္ေတြမွာ ဥပေဒ ပညာေပးေတြ၊ လုိက္နာသင့္တာ ေတြေျပာေတာ့ လာနားမေထာင္ ၾကဘူးေလ။ (၁၅)ႏွစ္ေလာက္မိန္း ကေလးကုိ ရည္းစားထားတယ္။ ခုိးေျပးတယ္။ မိဘက မေက်နပ္ ဘူး။ အမႈဖြင့္ေတာ့ ခုိးယူေပါင္း သင္းမႈ ၃၆၃ နဲ႔ အသက္(၁၆)ႏွစ္ မျပည့္ေသးေတာ့ မုဒိမ္းမႈနဲ႔ ၃၇၆/ ၃၆၃ နဲ႔ တြဲဖြင့္တာေပါ့’’ဟု ရဲမွဴး လွေ၀က ေျပာသည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ေသာ မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးျပဳက်င့္ခံရမႈ ၈၄ မႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျပဳက်င့္ခံရမႈ ၇၀ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၆ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မုဒိမ္းမႈ ၄၁ မႈ ပုိမိုသည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားႏႈန္းတြင္ ခုိးယူေပါင္းသင္း၍ ျပဳက်င့္ခံရမႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။