ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အထူးထုတ္ တံဆိပ္ေခါင္းေရ ကိုးသိန္း ေရာင္းခ်မည္

 ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း က ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရး ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၁၀၀ က်ပ္တန္ အထူးတံဆိပ္ေခါင္းသံုး မ်ဳိး ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည္ဟု ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း (ရန္ကုန္ တိုင္း) မန္ေနဂ်ာ ဦးေသာင္းႏိုင္ စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အထူးထုတ္ စာပို႔တံဆိပ္ ေခါင္းသံုးမ်ဳိးကို လာမည့္ ဇန္နဝါ ရီ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက စတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ စာတိုက္ႀကီးမ်ား၌ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။


အထူးထုတ္ စာပို႔တံဆိပ္ ေခါင္းသံုးမ်ဳိးကို တစ္မ်ဳိးလွ်င္ သံုးသိန္း ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည္ဟု ဦးေသာင္းႏုိင္စိုးက ေျပာၾကား သည္။

‘‘အထူးထုတ္တံဆိပ္ေခါင္း ဆိုတာ အဲဒီေန႔ရက္ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ထုတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မ ထုတ္ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အထူးထုတ္တံဆိပ္ ေခါင္းသံုးမ်ဳိးကို အင္းေလးေဖာင္ ေတာ္ဦးဘုရား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အကအလွ၊ ရႊင္ျမဴးသာလွေက်းလက္ညဟု အမည္ေပးထား ေၾကာင္း ဦးေသာင္းႏိုင္စိုးက ေျပာ သည္။

အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီး၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလး စာတိုက္ႀကီးတို႔၌ ဇန္နဝါရီ ၄ရက္ တြင္ ဝယ္ယူသည့္ စာပို႔တံဆိပ္ ေခါင္းမ်ားေပၚ၌ ရက္စြဲအမွတ္ အသားတံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

စာတိုက္လုပ္ငန္းသည္ ရန္ ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ၿမိဳ႕တြင္းေန႔ခ်င္း ေရာက္ အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

More in News Section