ရန္ကုန္တုိင္းရွိ တရား႐ုံးႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ကြင္းဆင္းေလ့လာမည္

 ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ခ႐ုိင္အလုိက္ တရား႐ုံးႏွင့္ ရဲစခန္း မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းေလ့လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဒုတိယပတ္တြင္ တရား႐ုံး၊ ဥပေဒ ႐ုံးႏွင့္ရဲစခန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံ စာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္အလုိက္ တရား႐ုံး၊ ရဲစခန္းတို႔တြင္ စစ္ေဆးေန သည့္ အမႈအေျခအေန၊ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္ အမႈႀကီး ၁၀ မႈျဖစ္ပြားႏႈန္းအေျခအေန မ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာကာ မႈခင္းက်ဆင္းေရး မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို နည္းလမ္းရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

‘‘တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးက် ေတာ့ ရဲစခန္းနဲ႔ ဆုိင္တယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္သင့္လဲ။ ရဲ၀န္ေဆာင္ မႈက ျပည္သူကုိ၀န္ေဆာင္မႈေပး တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ ေလာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလဲ။ ရဲ၀န္ေဆာင္ မႈအေပၚ ျပည္သူကဘယ္ေလာက္ ယုံၾကည္ေနလဲဆုိတာ ေလ့လာ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ မရမ္းကုန္း၊ ၾကည့္ ျမင္တုိင္၊ လႈိင္ႏွင့္အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ရွိ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားခြင္ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ အမႈသည္၊ ေရွ႕ေနမ်ား နားေနရန္ ေနရာထုိင္ခင္းေကာင္းမြန္စြာ မရွိျခင္းႏွင့္ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္ခန္းမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္းစသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။  

အဆုိပါ ေကာ္မတီသို႔ လယ္ ယာေျမအျငင္းပြားမႈ၊ အသေရ ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ပိုင္နက္က်ဴး လြန္မႈ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ စည္ပင္သာ ယာေရးဌာနအပါအ၀င္ ဌာနဆုိင္ ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ ၾကားမႈမ်ား ရွိသည္။

‘‘လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလ့ လာခြင့္ရမယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမယ္ ဆုိရင္ ဒါေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက တရားစီ ရင္ေရးေတာ္ေတာ္ကို ပ်က္စီးယုိ ယြင္းေနတဲ့ အေနအထားေလ။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီအ ေနနဲ႔ ေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ကို သက္ဆုိင္ရာကိုတင္ျပၿပီး အေရးယူသင့္တာကို အေရးယူ၊ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းလာမွာ ပါ’’ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။