တနသၤာရီဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအာမခံရ

သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးမ်ိဳး ေအာင္ကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံေပးခဲ့သည္။ 

‘‘ကြၽန္ေတာ္ နားလည္သ ေလာက္က ဒီပုဒ္မက အာမခံ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရတယ္ေလ။ အာမခံလည္းရတယ္။ အာမခံေၾကးက သိန္း ၂၀ ေပါ့။ ကိုယ့္ဘက္က လူ ႏွစ္ေယာက္လိုက္ၿပီး အာမခံေပး ရတာေပါ့’’ဟု တရားစြဲဆိုခံရသူ  ဦးမ်ိဳးေအာင္(ခ)ဦးဟန္ထက္က ရွင္းျပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ ၁၀ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲ ခံရသည့္ ဦးမ်ိဳးေအာင္သည္ အာ မခံၾကး က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ အာမခံရခဲ့သည္။ 

ပထမဆံုး ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံေလွ်ာက္ထားျခင္း အပါအဝင္ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ၎ကုိ စြဲဆိုထားေသာ အမႈတြဲကို မိတၱဴကူး ခြင့္ျပဳရန္ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဘက္က ယင္းသို႔ အာမခံေလွ်ာက္ ထားမႈကို ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ တရား႐ံုးသို႔ တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။ 

တရားသူႀကီးက ဒုတိယအ ႀကိမ္႐ံုးခ်ိန္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ သို႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။ 

၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ ထုတ္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္တြင္ မူး ေဆးအိုး ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ‘မဲ ဆြယ္အၿပံဳး’ ဟူသည့္ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ၎ႏွင့္ တကြ မိသားစုဝင္မ်ား၏ဂုဏ္ သိကၡာကိုပါ ေစာ္ကားသည့္အေရး အသားမ်ားေဖာ္ျပထားသည္ဆို ကာ ဂ်ာနယ္တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ ဦးမ်ိဳးေအာင္(ခ)ဦးဟန္ထက္ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္  တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 

လဲ့လဲ့ေမာ္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ မီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္

တြင္ အမိိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးတြင္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ေသအေထာက္အ ထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပရန္လိုအပ္ပါက တင္ျပႏုိင္ 

ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္(ခ)ဦးဟန္ထက္က ဆိုသည္။ 

သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(ခ) သည္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တမင္ထိခုိက္ေစသည့္ အေရးအ 

သားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္ ေစသည့္ အေရးအသားမ်ားေဖာ္ျပ မႈမ်ားအတြက္ စြဲဆိုသည့္ပုဒ္မျဖစ္ ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္  ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ေငြဒဏ္ အနည္းဆံုးက်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ား ဆံုးက်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေမလထုတ္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ‘ငါးရံ႕တစ္ ေကာင္ရဲ႕ရင္ဖြင့္သံ’ ေဆာင္းပါးပါ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ကံေပါက္ ေဒသတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ DELCO ကုမၸ ဏီကို ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစ သည္ဆိုကာ အဆိုပါကုမၸဏီတာ ဝန္ရွိသူ ဦးဝင္းဦးက ေဆာင္းပါး ေရးသူ ကိုေအာင္လြင္(ကံေပါက္ သား)ဆိုသူကို အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး တရား႐ံုးက ဒဏ္ေငြက်ပ္သံုး ေသာင္းခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

More in News Section

Top News