ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုသူမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ျဖတ္ရခက္ခဲေနပါက ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ ျပသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းသည္ကို  အားလံုးသိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ရ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ား ျပသေလ့ရွိသည္။


ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တရားထိုင္ျခင္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အေထာက္အ ကူျပဳၿပီး မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ၁၀ မိနစ္ခန္႔ လုပ္႐ံုျဖင့္ ေဆးရြက္ႀကီးလိုလားေၾကာင္း ေတာင့္တမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္လိုစိတ္ေလ်ာ့က်ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို မသိေသာ္လည္း လန္ဒန္တကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ားက ႂကြက္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာရာတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယင္းေလ့လာမႈအရ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္သူမ်ားထက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရလြယ္ကူေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အစိတ္အ ပိုင္းမ်ား အားေကာင္းလာေၾကာင္းလည္း သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

ယခုေလ့လာမႈရလဒ္အရ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္ ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားလာေစမည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာ အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။     

—Ref: MNT